Καταχωρίστε τώρα την αγγελία ή την προσφορά σας δωρεάν στο email: blogekypseli@gmail.com

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Νεολιθικό αγγείο για το φιλτράρισα του μελιού

 
Θραύσματα αγγείων με τρύπες υπάρχουν ήδη κατά τη Νεότερη Νεολιθική Ι, αλλά πραγματικά σκεύη με τοιχώματα εντελώς διάτρητα δεν εμφανίζονται παρά στη Νεότερη Νεολιθική ΙΙ.