Καταχωρίστε τώρα την αγγελία ή την προσφορά σας δωρεάν στο email: blogekypseli@gmail.com

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Τυποποιημένο προτιμούν το μέλι οι Ισπανοί

Το μέλι στην Ισπανία θεωρείται εκ των σημαντικών διατροφικών προϊόντων. Παράγεται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, από νέκταρ λουλουδιών, σε δύο βασικές μορφές για κατανάλωση, κρυστάλλινη και υγρή. Η αξία της ισπανικής παραγωγής μελιού υπολογίζεται στο 0,2 % της συνολικής γεωργικής παραγωγής. Στην Ισπανία, το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης αφορά στο συσκευασμένο μέλι (0,3 κιλά ανά άτομο ετησίως, αξίας 1,4 €), ενώ η κατανάλωση χύμα μελιού έφθασε τα 100 γραμμ. ανά άτομο, ετησίως, αξίας 0,70 € .
Στις αρχές του 2013 ο αριθμός Ισπανών μελισσοκόμων ανήρχετο σε 24.866, εκ των οποίων το ¼ ήταν επαγγελματίες και οι υπόλοιποι ερασιτέχνες. Ο μέσος όρος κυψελών που διαθέτει  ένας επαγγελματίας μελισσοκόμος είναι περίπου 370, ενώ για τους ερασιτέχνες είναι περίπου 25.


Οι περιοχές που έχουν τις περισσότερες κυψέλες είναι οι περιοχές της Εστρεμαδούρας,  Καστίλης Λεόν, και Βαλένθιας. Το 2012, το σύνολο των κυψελών ανήρχετο σε 2.530.000, σημειώνοντας αύξηση, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, πάνω από 100.000 μονάδες.
 
Οι Ισπανοί μελισσοκόμοι, το 2012, αντιπροσώπευαν το 4 % του συνόλου της ΕΕ (η αύξηση του μεριδίου οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στους επαγγελματίες μελισσοκόμους). Επίσης, ο αριθμός των κυψελών στην Ισπανία αντιπροσώπευε το 17 % της ΕΕ, το 2012. Οι περισσότερες από τις ισπανικές κυψέλες είναι στατικές, δεν μετακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο, προς αναζήτηση καλύτερης ανθοφορίας.
 
Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των μεταφερόμενων κυψελών αυξάνεται τα τελευταία έτη, η δε παραγωγή  μιας "σταθερής" κυψέλης είναι το ήμισυ της μετακινούμενης, εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από την ανθοφορία της περιοχής  όπου είναι εγκατεστημένη.
 
Η παραγωγή κεριού ανέρχεται περίπου στα  0,8 κιλά / κυψέλη και η γύρη στα 0,5 κιλά / κυψέλη.
 
Παραγωγή
 
Η παραγωγή μελιού και κεριού στην Ισπανία, σύμφωνα με στοιχεία του ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας,  κατά την τελευταία τετραετία, εξελίχθηκε ως ακολούθως (σε χιλ. τόνους):
2009                    2010                    2011                    2012
Μέλι                                      32,3                        34,5                        34,6                        33,0
Κερί                                          1,5                         1,6                          1,5                           1,0

Η παγκόσμια  παραγωγή μελιού  και η παραγωγή μελιού στην ΕΕ, σε σύγκριση με την ισπανική έχει ως εξής (σε χιλ. τόνους):


2010                       2011                       2012
Παγκόσμια                         1.555                     1.636                     1.543
ΕΕ                                              203                         217                         205
Ισπανία                                                     34,5                        34,6                        33
 

Στην Ισπανία,  η ζήτηση για το μέλι αυξάνεται σημαντικά , όπως και για τη γύρη που συλλέγεται στην ίδια κυψέλη. Το μέλι εκτιμάται λόγω και των θεραπευτικών ιδιοτήτων του.
 
Το 2012, η συνολική παραγωγή μελιού στην Ισπανία ανήλθε σε 33.000 τόνους, χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος, που είχε φθάσεις στους  34.620 τόνους. Από την πλευρά της, η παραγωγή κεριού ανήλθε στους 1.000 τον. , επίσης χαμηλότερη από εκείνη του 2011 (1.500 τον.).
 
Κατανάλωση – ζήτηση
 
Κατά το 2012 οι ισπανικές οικογένειες  κατανάλωσαν 18,3 εκ. κιλά μέλι, αξίας 97,3 εκατ. €. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση έφθασε τα 0,4 κιλά, αξίας 2,1 €. Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης αφορά στο συσκευασμένο μέλι (0,3 κιλά ανά άτομο ετησίως,  αξίας 1,4 €), ενώ η κατανάλωση χύμα μελιού έφθασε τα 100 γραμμ. ανά άτομο, ετησίως, αξίας 0,70 € .


Κατανάλωση μελιού το 2012
Συνολική Κατανάλωση
(σε εκατ. κιλά)
Κατά κεφαλήν κατανάλωση 
(σε κιλά)
Συνολική Κατανάλωση
(σε εκατ. €)
Κατά κεφαλήν κατανάλωση  (σε €)
Σύνολο μελιού
18,3
Ο,4
97,3
2,1
Χύμα
5,5
0,1
31,5
0,7
Συσκευασμένο
12,8
0,3
65,8
1,4
 
Κατά την τελευταία πενταετία (2008 – 2012), η  κατά κεφαλήν ζήτηση μελιού στην Ισπανία παρέμεινε σταθερή  σε ποσότητα και μειώθηκε σε αξία κατά 0,20 €, σε σχέση με το 2008. Κατά την ίδια περίοδο, η μεγαλύτερη κατά κεφαλήν κατανάλωση παρατηρήθηκε το 2008 με 0,45 κιλά, ενώ σε αξία η μεγαλύτερη κατά κεφαλήν κατανάλωση παρατηρήθηκε τα έτη 2008 και 2011 με 2,3 € ανά καταναλωτή. Επίσης, παρατηρήθηκε, κατά την ίδια περίοδο, αύξηση της κατανάλωσης συσκευασμένου μελιού, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε η κατανάλωση μελιού σε μορφή χύμα.
 
Εξωτερικό εμπόριο
 
 Όσον αφορά το εμπορικό ισοζύγιο το 2012,  αυτό ήταν αρνητικό. Συγκεκριμένα,  οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε 21.080 τόνους, κατά  3.000 περισσότερους  από το προηγούμενο έτος, εκ των οποίων άνω των  15.844 τον. προέρχονταν από τρίτες χώρες και το υπόλοιπο (5.236 τόνοι) από χώρες της ΕΕ.
 
 Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 19.658 τόνους, 1.000 τον. περισσότεροι από ότι το 2012, η πλειονότητα  των οποίων (16.496) κατευθύνθηκαν στις  αγορές της ΕΕ , κυρίως προς Γαλλία και Γερμανία.
 
ΟΙ ισπανικές εισαγωγές μελιού  τα τελευταία τρία χρόνια εξελίχθηκαν ως κατωτέρω:
Κυριότερες Xώρες   Προέλευσης
2 0 1 0
Ποσότητα      Αξία τόνοι            000  €
2 0 1 1
Ποσότητα      Αξία τόνοι             000  €
2012
Ποσότητα      Αξία τόνοι           000  €
Γερμανία    1.082          3.888   1.096             4.113   1.024          3.920
Αργεντινή       113             250      109                224      587          1.342
Βέλγιο    1.691          2.443   1.430            2.252      898          1.454
Κίνα  11.327        13.587 11.310          14.238 14.150        18.744
Γαλλία      607          1.641      882            2.124      566          2.006
Πορτογαλία      395          1.055      461            1.327      714          2.184
Ρουμανία        97             318      160            734     577            2.174
Ουρουγουάη      678          1.458   1.699         3.608     168               371
Πολωνία      ----             -----   2.189         1.202     431              776
Ελλάδα        0,4                3,7       0,2                3,6       40,4            109,4
Λοιπές χώρες   1.766           4.192   1.318         3.200  2.446            4.477
Σύνολο 17.756         28.836 20.654       33.026 21.081         37.557
  Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκαν ελληνικές εξαγωγές μελιού 20,2 τον., αξίας 56.000 €. Το σύνολο των ισπανικών εισαγωγών έφθασε τους 15.485,4 τόνους, αξίας 28.083,3 χιλ. €.
Οι  ισπανικές εξαγωγές μελιού την ίδια περίοδο, είχαν ως προορισμό  κυρίως τη  Γαλλία και τη Γερμανία:
2010: 21.502 τόνοι, αξίας 61.484 χιλ. €
2011: 18.894 τόνοι, αξίας 57.575 χιλ. €
2012: 19.661 τόνοι, αξίας 62.109 χιλ. €
Ιαν.-Σεπτ. 2013: 13.382 τόνοι, 44.598 χιλ. €

Οι ισπανικές εξαγωγές μελιού προς Ελλάδα έχουν ως ακολούθως:
2010: 527 τόνοι, αξίας 1.319 χιλ. €
2011: 441 τόνοι, αξίας 1.206 χιλ. €
2012: 495 τόνοι, αξίας 1.347 χιλ. €
Ιαν.-Σεπτ. 2013: 198,3 τόνοι, 551,5 χιλ. €

ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ  ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΙΟΥ (στοιχεία έτους 2011)

Επωνυμία  Εταιρείας                                                                                     ΠΩΛΗΣΕΙΣ (σε εκατ. €)

Unilever España, S.A. – Όμιλος                                                                                                   667,00
Nutrexpa, S.L.                                                                                                                    391,03
Hero España, S.A.                                                                                                             211,49
Grupo Ángel Camacho, S.L.                                                                                          160,70
Grupo Helios                                                                                                                      135,00
Alcurnia Alimentación, S.L.                                                                                            31,45
Mielso, S.A.                                                                                                                           16,50
Euromiel, S.C.L.                                                                                                                                   16,00
Feyce, S.L.                                                                                                                              15,00
Trapa (Div. Chocolates, Miel y Caramelos)                                                              15,00

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μπίκας.


ΠΗΓΗ: www.paseges.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου