Καταχωρίστε τώρα την αγγελία ή την προσφορά σας δωρεάν στο email: blogekypseli@gmail.com

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Ποιες είναι οι καλύτερες διαστάσεις για την αγορά κυψελιδίων σύζευξης

Υπάρχουν δύο κατηγορίες κυψελιδίων σύζευξης με την καθεμία να έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο ένας τύπος είναι τα μεγάλα κυψελίδια σύζευξης για το σχηματισμό των οποίων χρησιμοποιούνται οι ίδιες κηρήθρες που έχουμε και στο υπόλοιπο μελισσοκομείο. Για το σχηματισμό τους απαιτούνται συνήθως 3 κηρήθρες δηλαδή 3000 – 5000 μέλισσες γεγονός που συγκαταλέγεται στα αρνητικά καθώς απαιτούνται πολλά μελίσσια για το σχηματισμό τέτοιων παραφυάδων. Στα θετικά όμως αυτών των κυψελιδίων σύζευξης είναι ότι δεν απαιτούνται άλλα υλικά (κυψέλες, κηρήθρες) διαφορετικά από αυτά που έχουμε στο μελισσοκομείο. Ακόμα μπορούν να ρυθμίσουν και να διατηρήσουν τη θερμοκρασία των 34°C που απαιτείται για την εκκόλαψη της βασίλισσας και του εργατικού γόνου αργότερα, ενώ, εφόσον το επιθυμούμε, μπορούμε να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε αυτήν την παραφυάδα προκειμένου να γίνει ένα κανονικό μελίσσι και να ξεχειμωνιάσει με επιτυχία. Τέλος ο επαρκής αριθμός εργατριών μελισσών μπορεί να φρουρήσει καλύτερα την είσοδο και να προφυλάξει ικανοποιητικά την κυψέλη από εισβολείς.
Στον αντίποδα, ο δεύτερος τύπος κυψελιδίων είναι τα μικρού μεγέθους που δημιουργούνται από μερικές εκατοντάδες μέλισσες κάνοντας έτσι τη δυνατότητα δημιουργίας τους πολύ ευκολότερη. Τέτοια μικρού μεγέθους κυψελίδια επιπλέον μεταφέρονται ευκολότερα, δέχονται ευκολότερα τα βασιλικά κελιά και η ανεύρεση της βασίλισσας είναι πιο εύκολη. Στα αρνητικά τους συγκαταλέγονται η απαίτηση για ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τα συγκεκριμένα κυψελίδια, ο κίνδυνος λεηλασίας, η αδυναμία διατήρησης της επιθυμητής θερμοκρασίας και η δυνατότητα μόνο πρόσκαιρης χρησιμοποίησής τους. Πιο συγκεκριμένα στα μικρά κυψελίδια η βασίλισσα θα πρέπει να απομακρυνθεί μετά την έναρξη ωοτοκίας διότι στη συνέχεια εάν παραμείνει, το μελίσσι θα λιποτακτήσει στις περισσότερες περιπτώσεις.
Με δεδομένο ότι η βασίλισσα κρίνεται από το γόνο της και ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το στάδιο του σφραγισμένου γόνου προκειμένου να εκτιμηθεί η ποιότητά της, τα μικρά κυψελίδια αποκλείουν μία τέτοια δυνατότητα και για το λόγο αυτό μειονεκτούν σημαντικά έναντι των μεγάλων κυψελιδιών σύζευξης. Φυσικά η επιλογή είναι πάντα δική σας.  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου