Καταχωρίστε τώρα την αγγελία ή την προσφορά σας δωρεάν στο email: blogekypseli@gmail.com

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Τυποποιημένο προτιμούν το μέλι οι Ισπανοί

Το μέλι στην Ισπανία θεωρείται εκ των σημαντικών διατροφικών προϊόντων. Παράγεται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, από νέκταρ λουλουδιών, σε δύο βασικές μορφές για κατανάλωση, κρυστάλλινη και υγρή. Η αξία της ισπανικής παραγωγής μελιού υπολογίζεται στο 0,2 % της συνολικής γεωργικής παραγωγής. Στην Ισπανία, το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης αφορά στο συσκευασμένο μέλι (0,3 κιλά ανά άτομο ετησίως, αξίας 1,4 €), ενώ η κατανάλωση χύμα μελιού έφθασε τα 100 γραμμ. ανά άτομο, ετησίως, αξίας 0,70 € .
Στις αρχές του 2013 ο αριθμός Ισπανών μελισσοκόμων ανήρχετο σε 24.866, εκ των οποίων το ¼ ήταν επαγγελματίες και οι υπόλοιποι ερασιτέχνες. Ο μέσος όρος κυψελών που διαθέτει  ένας επαγγελματίας μελισσοκόμος είναι περίπου 370, ενώ για τους ερασιτέχνες είναι περίπου 25.


Οι περιοχές που έχουν τις περισσότερες κυψέλες είναι οι περιοχές της Εστρεμαδούρας,  Καστίλης Λεόν, και Βαλένθιας. Το 2012, το σύνολο των κυψελών ανήρχετο σε 2.530.000, σημειώνοντας αύξηση, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, πάνω από 100.000 μονάδες.
 
Οι Ισπανοί μελισσοκόμοι, το 2012, αντιπροσώπευαν το 4 % του συνόλου της ΕΕ (η αύξηση του μεριδίου οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στους επαγγελματίες μελισσοκόμους). Επίσης, ο αριθμός των κυψελών στην Ισπανία αντιπροσώπευε το 17 % της ΕΕ, το 2012. Οι περισσότερες από τις ισπανικές κυψέλες είναι στατικές, δεν μετακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο, προς αναζήτηση καλύτερης ανθοφορίας.
 
Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των μεταφερόμενων κυψελών αυξάνεται τα τελευταία έτη, η δε παραγωγή  μιας "σταθερής" κυψέλης είναι το ήμισυ της μετακινούμενης, εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από την ανθοφορία της περιοχής  όπου είναι εγκατεστημένη.
 
Η παραγωγή κεριού ανέρχεται περίπου στα  0,8 κιλά / κυψέλη και η γύρη στα 0,5 κιλά / κυψέλη.
 
Παραγωγή
 
Η παραγωγή μελιού και κεριού στην Ισπανία, σύμφωνα με στοιχεία του ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας,  κατά την τελευταία τετραετία, εξελίχθηκε ως ακολούθως (σε χιλ. τόνους):
2009                    2010                    2011                    2012
Μέλι                                      32,3                        34,5                        34,6                        33,0
Κερί                                          1,5                         1,6                          1,5                           1,0

Η παγκόσμια  παραγωγή μελιού  και η παραγωγή μελιού στην ΕΕ, σε σύγκριση με την ισπανική έχει ως εξής (σε χιλ. τόνους):


2010                       2011                       2012
Παγκόσμια                         1.555                     1.636                     1.543
ΕΕ                                              203                         217                         205
Ισπανία                                                     34,5                        34,6                        33
 

Στην Ισπανία,  η ζήτηση για το μέλι αυξάνεται σημαντικά , όπως και για τη γύρη που συλλέγεται στην ίδια κυψέλη. Το μέλι εκτιμάται λόγω και των θεραπευτικών ιδιοτήτων του.
 
Το 2012, η συνολική παραγωγή μελιού στην Ισπανία ανήλθε σε 33.000 τόνους, χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος, που είχε φθάσεις στους  34.620 τόνους. Από την πλευρά της, η παραγωγή κεριού ανήλθε στους 1.000 τον. , επίσης χαμηλότερη από εκείνη του 2011 (1.500 τον.).
 
Κατανάλωση – ζήτηση
 
Κατά το 2012 οι ισπανικές οικογένειες  κατανάλωσαν 18,3 εκ. κιλά μέλι, αξίας 97,3 εκατ. €. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση έφθασε τα 0,4 κιλά, αξίας 2,1 €. Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης αφορά στο συσκευασμένο μέλι (0,3 κιλά ανά άτομο ετησίως,  αξίας 1,4 €), ενώ η κατανάλωση χύμα μελιού έφθασε τα 100 γραμμ. ανά άτομο, ετησίως, αξίας 0,70 € .


Κατανάλωση μελιού το 2012
Συνολική Κατανάλωση
(σε εκατ. κιλά)
Κατά κεφαλήν κατανάλωση 
(σε κιλά)
Συνολική Κατανάλωση
(σε εκατ. €)
Κατά κεφαλήν κατανάλωση  (σε €)
Σύνολο μελιού
18,3
Ο,4
97,3
2,1
Χύμα
5,5
0,1
31,5
0,7
Συσκευασμένο
12,8
0,3
65,8
1,4
 
Κατά την τελευταία πενταετία (2008 – 2012), η  κατά κεφαλήν ζήτηση μελιού στην Ισπανία παρέμεινε σταθερή  σε ποσότητα και μειώθηκε σε αξία κατά 0,20 €, σε σχέση με το 2008. Κατά την ίδια περίοδο, η μεγαλύτερη κατά κεφαλήν κατανάλωση παρατηρήθηκε το 2008 με 0,45 κιλά, ενώ σε αξία η μεγαλύτερη κατά κεφαλήν κατανάλωση παρατηρήθηκε τα έτη 2008 και 2011 με 2,3 € ανά καταναλωτή. Επίσης, παρατηρήθηκε, κατά την ίδια περίοδο, αύξηση της κατανάλωσης συσκευασμένου μελιού, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε η κατανάλωση μελιού σε μορφή χύμα.
 
Εξωτερικό εμπόριο
 
 Όσον αφορά το εμπορικό ισοζύγιο το 2012,  αυτό ήταν αρνητικό. Συγκεκριμένα,  οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε 21.080 τόνους, κατά  3.000 περισσότερους  από το προηγούμενο έτος, εκ των οποίων άνω των  15.844 τον. προέρχονταν από τρίτες χώρες και το υπόλοιπο (5.236 τόνοι) από χώρες της ΕΕ.
 
 Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 19.658 τόνους, 1.000 τον. περισσότεροι από ότι το 2012, η πλειονότητα  των οποίων (16.496) κατευθύνθηκαν στις  αγορές της ΕΕ , κυρίως προς Γαλλία και Γερμανία.
 
ΟΙ ισπανικές εισαγωγές μελιού  τα τελευταία τρία χρόνια εξελίχθηκαν ως κατωτέρω:
Κυριότερες Xώρες   Προέλευσης
2 0 1 0
Ποσότητα      Αξία τόνοι            000  €
2 0 1 1
Ποσότητα      Αξία τόνοι             000  €
2012
Ποσότητα      Αξία τόνοι           000  €
Γερμανία    1.082          3.888   1.096             4.113   1.024          3.920
Αργεντινή       113             250      109                224      587          1.342
Βέλγιο    1.691          2.443   1.430            2.252      898          1.454
Κίνα  11.327        13.587 11.310          14.238 14.150        18.744
Γαλλία      607          1.641      882            2.124      566          2.006
Πορτογαλία      395          1.055      461            1.327      714          2.184
Ρουμανία        97             318      160            734     577            2.174
Ουρουγουάη      678          1.458   1.699         3.608     168               371
Πολωνία      ----             -----   2.189         1.202     431              776
Ελλάδα        0,4                3,7       0,2                3,6       40,4            109,4
Λοιπές χώρες   1.766           4.192   1.318         3.200  2.446            4.477
Σύνολο 17.756         28.836 20.654       33.026 21.081         37.557
  Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκαν ελληνικές εξαγωγές μελιού 20,2 τον., αξίας 56.000 €. Το σύνολο των ισπανικών εισαγωγών έφθασε τους 15.485,4 τόνους, αξίας 28.083,3 χιλ. €.
Οι  ισπανικές εξαγωγές μελιού την ίδια περίοδο, είχαν ως προορισμό  κυρίως τη  Γαλλία και τη Γερμανία:
2010: 21.502 τόνοι, αξίας 61.484 χιλ. €
2011: 18.894 τόνοι, αξίας 57.575 χιλ. €
2012: 19.661 τόνοι, αξίας 62.109 χιλ. €
Ιαν.-Σεπτ. 2013: 13.382 τόνοι, 44.598 χιλ. €

Οι ισπανικές εξαγωγές μελιού προς Ελλάδα έχουν ως ακολούθως:
2010: 527 τόνοι, αξίας 1.319 χιλ. €
2011: 441 τόνοι, αξίας 1.206 χιλ. €
2012: 495 τόνοι, αξίας 1.347 χιλ. €
Ιαν.-Σεπτ. 2013: 198,3 τόνοι, 551,5 χιλ. €

ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ  ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΙΟΥ (στοιχεία έτους 2011)

Επωνυμία  Εταιρείας                                                                                     ΠΩΛΗΣΕΙΣ (σε εκατ. €)

Unilever España, S.A. – Όμιλος                                                                                                   667,00
Nutrexpa, S.L.                                                                                                                    391,03
Hero España, S.A.                                                                                                             211,49
Grupo Ángel Camacho, S.L.                                                                                          160,70
Grupo Helios                                                                                                                      135,00
Alcurnia Alimentación, S.L.                                                                                            31,45
Mielso, S.A.                                                                                                                           16,50
Euromiel, S.C.L.                                                                                                                                   16,00
Feyce, S.L.                                                                                                                              15,00
Trapa (Div. Chocolates, Miel y Caramelos)                                                              15,00

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μπίκας.


ΠΗΓΗ: www.paseges.gr


Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Τα κόλπα της εξάποδης βασίλισσας του σεξ

Ουάσινγκτον
Στον κόσμο των κοινωνικών εντόμων, η βασίλισσα απαιτεί από τους κοινούς θνητούς να αποκηρύξουν το σεξ για χάρη της. Μελέτη στο περιοδικό Science προσφέρει τώρα νέα στοιχεία για την προέλευση και το χημικό οπλοστάσιο αυτής της σεξουαλικής μοναρχίας.
Οι εντομολόγοι γνωρίζουν εδώ και καιρό ότι οι βασίλισσες στις αποικίες των κοινωνικών εντόμων εκπέμπουν φερομόνες για να καταστέλλουν την αναπαραγωγή των εργατών τους. Μέχρι πρόσφατα, όμως, οι φερομόνες αυτές είχαν ταυτοποιηθεί μόνο στην περίπτωση της κοινής μέλισσας, επισημαίνει η Ανέτ Βαν Οϊστάγιεν του Πανεπιστημίου του Λέβεν στο Βέλγιο, επικεφαλής της μελέτης.

Για να διερευνήσει το θέμα περισσότερο, η ομάδα της Οϊστάγιεν εξέτασε τις χημικές ουσίες που παράγουν οι βασίλισσες στην κοινή σφήκα  Vespula vulgaris, το μυρμήγκι της ερήμου Cataglyphis sp. και στον βομβίνο Bombus terestris.

Τα μόρια που αναγνωρίστηκαν ήταν κυρίως αλκάνια, μια κατηγορία κορεσμένων υδρογονανθράκων. Τα αλκάνια που απομονώθηκαν σε κάθε έντομο δοκιμάστηκαν στη συνέχεια σε αποικίες από τις οποίες είχε αφαιρεθεί η βασίλισσα.

Στην περίπτωση που η βασίλισσα πεθάνει ή εξαφανιστεί, τα χημικά ίχνη της κανονικά εξασθενίζουν και τελικά χάνονται, οπότε οι εργάτες αρχίζουν να παράγουν αβγά. Στο πείραμα της μελέτης, όμως, τα μόρια που είχαν απομονωθεί από τις βασίλισσες εμπόδιζαν την αναπαραγωγή των εργατών ακόμα και στις ακέφαλες αποικίας -ένδειξη ότι τα μόρια των ερευνητών ήταν πράγματι οι βασιλικές φερομόνες.

Στην επόμενη φάση, οι ερευνητές επανεξέτασαν τη διαθέσιμη βιβλιογραφία και διαπίστωσαν ότι τα αλκάνια είναι τα κυριότερα χημικά που παράγουν οι βασίλισσες σε μια μεγάλη ποικιλία κοινωνικών εντόμων. Και αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι οι φερομόνες της σεξουαλικής μοναρχίας εμφανίστηκαν νωρίς στην εξέλιξη των κοινωνικών εντόμων, πριν από τουλάχιστον 145 εκατομμύρια χρόνια.

Πώς όμως εξελίχθηκαν αυτές οι ουσίες; Οι ερευνητές έχουν μια πιθανή εξήγηση. Όλα τα κοινωνικά έντομα, από τους τερμίτες και τα μυρμήγκια μέχρι τις κοινωνικές σφήκες, πιστεύεται ότι κατάγονται από μη κοινωνικά έντομα που απλά συμβίωναν. Σε αυτά τα προγονικά έντομα, τα οποία πιστεύεται ότι μπορεί να ήταν μονογαμικά, οι φερομόνες πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για την προσέλκυση συντρόφων.

Στην πορεία του χρόνου, όμως, οι φερομόνες μπορεί να άρχισαν να επιδρούν στους απογόνους των εντόμων. Και οι απόγονοι μπορεί να είχαν εξελικτικό συμφέρον να φροντίζουν περισσότερο τα αδέλφια τους παρά τα δικά τους παιδιά -αφού στα μονογαμικά είδη τα αδέλφια έχουν περισσότερα κοινά γονίδια με τα αδέλφια τους παρά με τα παιδιά τους.

Με τον καιρό, τα παιδιά της βασίλισσας παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους στο σεξ και ανέλαβαν τη φροντίδα της μητέρας και των αδελφών τους.

Είναι ίσως μια βαρετή ζωή, από εξελικτική άποψη όμως αποδεικνύεται άκρως πετυχημένη.


Πηγή: Newsroom ΔΟΛ


Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Ποιες είναι οι καλύτερες διαστάσεις για την αγορά κυψελιδίων σύζευξης

Υπάρχουν δύο κατηγορίες κυψελιδίων σύζευξης με την καθεμία να έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο ένας τύπος είναι τα μεγάλα κυψελίδια σύζευξης για το σχηματισμό των οποίων χρησιμοποιούνται οι ίδιες κηρήθρες που έχουμε και στο υπόλοιπο μελισσοκομείο. Για το σχηματισμό τους απαιτούνται συνήθως 3 κηρήθρες δηλαδή 3000 – 5000 μέλισσες γεγονός που συγκαταλέγεται στα αρνητικά καθώς απαιτούνται πολλά μελίσσια για το σχηματισμό τέτοιων παραφυάδων. Στα θετικά όμως αυτών των κυψελιδίων σύζευξης είναι ότι δεν απαιτούνται άλλα υλικά (κυψέλες, κηρήθρες) διαφορετικά από αυτά που έχουμε στο μελισσοκομείο. Ακόμα μπορούν να ρυθμίσουν και να διατηρήσουν τη θερμοκρασία των 34°C που απαιτείται για την εκκόλαψη της βασίλισσας και του εργατικού γόνου αργότερα, ενώ, εφόσον το επιθυμούμε, μπορούμε να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε αυτήν την παραφυάδα προκειμένου να γίνει ένα κανονικό μελίσσι και να ξεχειμωνιάσει με επιτυχία. Τέλος ο επαρκής αριθμός εργατριών μελισσών μπορεί να φρουρήσει καλύτερα την είσοδο και να προφυλάξει ικανοποιητικά την κυψέλη από εισβολείς.
Στον αντίποδα, ο δεύτερος τύπος κυψελιδίων είναι τα μικρού μεγέθους που δημιουργούνται από μερικές εκατοντάδες μέλισσες κάνοντας έτσι τη δυνατότητα δημιουργίας τους πολύ ευκολότερη. Τέτοια μικρού μεγέθους κυψελίδια επιπλέον μεταφέρονται ευκολότερα, δέχονται ευκολότερα τα βασιλικά κελιά και η ανεύρεση της βασίλισσας είναι πιο εύκολη. Στα αρνητικά τους συγκαταλέγονται η απαίτηση για ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τα συγκεκριμένα κυψελίδια, ο κίνδυνος λεηλασίας, η αδυναμία διατήρησης της επιθυμητής θερμοκρασίας και η δυνατότητα μόνο πρόσκαιρης χρησιμοποίησής τους. Πιο συγκεκριμένα στα μικρά κυψελίδια η βασίλισσα θα πρέπει να απομακρυνθεί μετά την έναρξη ωοτοκίας διότι στη συνέχεια εάν παραμείνει, το μελίσσι θα λιποτακτήσει στις περισσότερες περιπτώσεις.
Με δεδομένο ότι η βασίλισσα κρίνεται από το γόνο της και ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το στάδιο του σφραγισμένου γόνου προκειμένου να εκτιμηθεί η ποιότητά της, τα μικρά κυψελίδια αποκλείουν μία τέτοια δυνατότητα και για το λόγο αυτό μειονεκτούν σημαντικά έναντι των μεγάλων κυψελιδιών σύζευξης. Φυσικά η επιλογή είναι πάντα δική σας.  


Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Πρόβλημα στην αναπαραγωγή των φυτών από την έλλειψη μελισσών

Σε περισσότερες από τις μισές χώρες της Ευρώπης δεν υπάρχουν πλέον αρκετές μέλισσες για να επικονιάσουν τα φυτά, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η αναπαραγωγή τους, σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή επιστημονική έρευνα.

Στη μελέτη, στην οποία συμμετέχει και η χώρα μας, το πρόβλημα αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην επέκταση των φυτικών βιοκαυσίμων, τα οποία έχουν αυξήσει τη ζήτηση για περισσότερες «ενεργειακές» καλλιέργειες και, κατά συνέπεια, για περισσότερες μέλισσες.

Η Ελλάδα, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν ανήκει στην κατηγορία των προβληματικών χωρών, καθώς στο σχετικό χάρτη εμφανίζεται η προσφορά των μελισσών να καλύπτει πάνω από το 90% της σχετικής ζήτησης. Στην ίδια θετική κατάσταση βρίσκονται η Τουρκία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Νορβηγία κ.α. Αντίθετα, η Βρετανία, η Φινλανδία και οι Βαλτικές χώρες βρίσκονται «στο κόκκινο», καθώς η προσφορά μελισσών καλύπτει κάτω από το 25% της ζήτησης.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ. Τομ Μπριζ του πανεπιστημίου του Ρέντινγκ, που έκαναν τη δημοσίευση στο περιοδικό PLoS One, σύμφωνα με το BBC, επισημαίνουν ότι σε ορισμένες χώρες -αλλά όχι σε όλες- παρατηρείται μια κάμψη στους πληθυσμούς των μελισσών λόγω της χρήσης των εντομοκτόνων και των διαφόρων ασθενειών. Έτσι, μεταξύ 2005- 2010 σε 41 ευρωπαϊκές χώρες εκτιμάται ότι οι αποικίες των μελισσών αυξήθηκαν κατά 7%.

Όμως, την ίδια περίοδο, αυξήθηκε σχεδόν κατά το ένα τρίτο η συνολική έκταση στην Ευρώπη, που αφορά «ενεργειακές» καλλιέργειες ειδικά για βιοκαύσιμα, όπως πχ της ελαιοκράμβης. Ο Τομ Μπριζ έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ελλάδα, όπου, όπως είπε, «ενώ το 2005 υπήρχαν μόνο λίγες εκατοντάδες εκτάρια (σ.σ. ένα εκτάριο= δέκα στρέμματα) ελαιοκράμβης, έκτοτε οι σχετικές καλλιέργειες έχουν σημειώσει εκρηκτική ανάπτυξη λόγω των σχετικών επιδοτήσεων για βιοκαύσιμα». Η Ελλάδα εμφανίζει τη μεγαλύτερη διαχρονική αύξηση ενεργειακών καλλιεργειών σε όλη την Ευρώπη (717% μεταξύ 2005- 2010).

Σύμφωνα με τη μελέτη, διαχρονικά αυξάνεται το έλλειμμα στο «ισοζύγιο των μελισσών» (διαφορά προσφοράς- ζήτησης) και σήμερα στην Ευρώπη εκτιμάται ότι «λείπουν» 13,4 εκατ. αποικίες μελισσών ή περίπου επτά δισεκατομμύρια μέλισσες. Το έλλειμμα αυτό καλύπτουν, σε ένα βαθμό, άλλα έντομα που παρέχουν ανάλογες «υπηρεσίες» επικονίασης των φυτών.

Ήδη στην Ευρώπη έχουν ληφθεί ορισμένα μέτρα προστασίας των μελισσών, όπως το μορατόριουμ στη χρήση εντομοκτόνων με νεο-νικοτινοειδή. Από την άλλη, η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο το 10% των μεταφορικών καυσίμων της να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (όπως τα βιοκαύσιμα) έως το 2020, με αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι αγρότες να έχουν κίνητρο να στραφούν στις «ενεργειακές» καλλιέργειες- όμως θα πρέπει να υπάρχουν και τα ανάλογα έντομα για την ομαλή αναπαραγωγή αυτών των φυτών.

Από ελληνικής πλευράς στην έρευνα συμμετείχε η καθηγήτρια Θεοδώρα Πετανίδου από το Τμήμα Γεωγραφίας του πανεπιστημίου του Αιγαίου (Μυτιλήνη) και από κυπριακής ο Νίκος Σεραφείδης από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου (Λευκωσία).Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Μελισσοκομικοί χειρισμοί Ιανουαρίου

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Έχει γραφεί αρκετές φορές η μεγάλη διαφορά που παρατηρείται στις κλιματικές συνθήκες στα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας και η επίδραση τους στην ζωή, την εξέλιξη και τις δραστηριότητες των μελισσιών.
 • Σύντομα, θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τις ορεινές περιοχές (βουνά - οροπέδια με μεγάλο υψόμετρο), όπου οι κλιματικές συνθήκες είναι ηπειρωτικές με πολύ ψυχρή χειμερινή περίοδο, τις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές με σχετικά ήπιο χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι και τις νότιες - νησιωτικές περιοχές που τις χαρακτηρίζει η απουσία, σχεδόν παγετών και οι υψηλές σχετικά θερμοκρασίες του χειμώνα.
Μια μεγάλη διαίρεση είναι και αυτή της Δυτικής και Ανατολικής Ελλάδας, με την πρώτη να συγκεντρώνει τις περισσότερες βροχοπτώσεις και τη δεύτερη να χαρακτηρίζεται από το ξερό καλοκαίρι.
 • Οι διαφορές αυτές στο κλίμα και οι επιπτώσεις τους στη δραστηριότητα των μελισσών φαίνεται περισσότερο από κάθε άλλη εποχή και περίοδο του έτους, τον Ιανουάριο.
 • Στις περιοχές με ηπειρωτικό κλίμα, τον Ιανουάριο αποφεύγουμε οποιαδήποτε σκέψη επέμβασης στα μελίσσια.
Ακόμη και τις ηλιόλουστες μέρες η θερμοκρασία του αέρα σπάνια ξεπερνά τους 10-12ο Κελσίου και οι μέλισσες παραμένουν μέσα στην κυψέλη χωρίς να διασπάσουν την "χειμωνιάτικη σφαίρα ".
Ο μελισσοκόμος πρέπει από το φθινόπωρο να έχει τακτοποιήσει τα μελίσσιά του, φροντίζοντας να έχουν:
 • μεγάλη επάρκεια τροφών, ιδιαίτερα μέλι σε περισσότερα από 5 πλαίσια.
 • μεγάλο αριθμό μελισσών δηλαδή δυνατά σμήνη, συνενώνοντας από το φθινόπωρο μελίσσια με λιγότερο πληθυσμό από 5 - 6 πλαίσια.
 • περιοχή ξεχειμωνιάσματος με καλές συνθήκες προφυλαγμένες από ψυχρούς αέρηδες, με έκθεση στον ήλιο αρκετές ώρες την ημέρα και προπαντός προσπελάσιμες, δηλαδή κοντά σε δρόμους που δεν διακόπτεται η κυκλοφορία από βροχή, χιόνι ή παγετούς.
Αρκετοί μελισσοκόμοι τέτοιων περιοχών μεταφέρουν τα μελίσσιά τους τον χειμώνα, μακριά από τον τόπο κατοικία τους, σε περιοχές με ήπιο χειμώνα.
 • Σε παραθαλάσσιες περιοχές, ακόμη και στις βορειότερες περιοχές της χώρας μας, ο Ιανουάριος είναι διαφορετικός.
Αρκετές μέρες και ώρες της ημέρας οι μέλισσες πραγματοποιούν πτήσεις κυρίως για την μεταφορά νερού και γύρης στην κυψέλη. Σ' αυτές τις περιοχές συνήθως τον Ιανουάριο τα μελίσσια έχουν ξεκινήσει γόνο μετά την σύντομη διακοπή της γέννας της βασίλισσας τον Δεκέμβριο.

Η γύρη πιθανώς να είναι διαθέσιμη μέσα στην κυψέλη, αποθηκευμένη σε πλαίσια και αποκαλύπτεται καθώς καταναλώνεται το μέλι που την καλύπτει. Υπάρχουν όμως και αξιόλογες ανθοφορίες γυρεοφόρων φυτών τον Γενάρη, στους κάμπους και λαγκαδιές της βόρειας Ελλάδας. Η φτελιά ή καραγάτσι (Ulmus campestris), η φουντουκιά (Corylus avelana) το σκλήθρο ( Alnus glutinosa) είναι κατ' εξοχήν γυρεοδοτικά φυτά.
Η φρέσκια γύρη αυτή την εποχή είναι πολύ σημαντική για την διατήρηση γόνου στα μελίσσια. Τα μελίσσια που κουβαλάνε γύρη αυτή την εποχή (κεραφίζουν κατά την έκφραση των μελισσοκόμων) έχουν βασίλισσα που γεννά κανονικά (βάσιμη ένδειξη).
 • Όμως ενώ για τη γύρη υπάρχει απόθεμα στην κυψέλη και σε μεγάλη ανάγκη χρησιμοποιείται και το απόθεμα του λιπώδους ιστού των χειμωνιάτικων μελισσών, για το νερό πρέπει η μέλισσα να πετάξει να το βρει και να το κουβαλήσει στην κυψέλη. Είναι γνωστό ότι πτήσεις μελισσών για νερό γίνονται και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για ένα ψυχρόαιμο όν όπως είναι η μέλισσα. Συχνά παρατηρούμε όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι 7 - 8ο Κελσίου, μέλισσες να πετούν σε πηγές νερού.
Φροντίδα μας είναι σε τέτοιες περιοχές να δίνουμε νερό στις μέλισσες κοντά στο μελισσοκομείο σε σημείο που το θερμαίνει ο ήλιος, ώστε να περιορίσουμε τις απώλειες από μακρινές πτήσεις και κρύο νερό, που είναι σημαντικές.

Ο μελισσοκόμος σε τέτοιες περιοχές περιορίζει την εργασία του στο μελισσοκομείο, ελέγχοντας περιοδικά το βάρος των κυψελών για να εκτιμήσει τα' αποθέματα μελιού.
 • Παρόμοιες είναι και οι εργασίες του μελισσοκόμου σε περιοχές με πολλές βροχοπτώσεις τον Ιανουάριο. Σ' αυτές τις περιοχές όχι μόνο οι χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και οι πολλές μέρες βροχής και η υψηλή σχετική υγρασία του αέρα, περιορίζουν τις μέλισσες στην κυψέλη που δεν πραγματοποιούν πτήσεις καθαριότητας. Αποτέλεσμα είναι σε τέτοιες περιοχές να έχουμε συχνότερα την εμφάνιση ασθενειών όπως δυσεντερία, νοζεμίαση κλπ. Ο μελισσοκόμος τέτοιες περιοχές πρέπει να τις αποφεύγει και να διαλέγει τοποθεσίες με καλό αερισμό και εύκολη προσπέλαση στο αυτοκίνητο, ούτως ώστε να μην ευνοείται η εμφάνιση αυτών των ασθενειών αλλά και να είναι εύκολη η μεταφορά τους όταν και αν χρειασθεί.
 • Εντελώς διαφορετική όψη παρουσιάζει ο Ιανουάριος στα νότια και ζεστά μέρη της πατρίδας μας. Για τις περισσότερες μέρες του Ιανουαρίου και γι' αρκετές ώρες, οι μέλισσες πετούν όχι μόνο για νερό, αλλά και για γύρη και νέκταρ. Αποτέλεσμα τα μελίσσια να διατηρούν γόνο σε 2 , 3 ή και περισσότερα πλαίσια, ενώ δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, σε περιοχές ιδιαίτερα που υπάρχουν πεύκα, τ' αποθέματα του μελιού ν' αυξάνουν. 
Οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και η μεγάλη εδαφική υγρασία ευνοούν παράλληλα την βλάστηση και ανθοφορία αρκετών μελισσοκομικών φυτών όπως ξυνίδας, λαψάνας ακόμη και ασφόδελων ή άγριας λεβάντας που στα βορειότερα μέρη ανθίζουν 2 και 3 μήνες αργότερα. 
Όμως και σ' αυτές τις περιοχές ο μελισσοκόμος τον Γενάρη δεν πρέπει να παρασύρεται και να τροφοδοτεί πρόωρα τα μελίσσια του. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της ξαφνικής κακοκαιρίας που θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες σε μελίσσια που έχουν αναπτύξει και επεκτείνει πολύ την γονοφωλιά τους. Ξερή τροφοδότηση με ζαχαροζύμαρο είναι, όταν χρειάζεται ενίσχυση το μελίσσι, η κυριότερη λύση.
 • Μερικοί μελισσοκόμοι, κυρίως από την Χαλκιδική που η νομαδική μελισσοκομία είναι παράδοση, μεταφέρουν τα μελίσσια τους από τα τέλη Δεκεμβρίου ακόμη στη Νότια Πελοπόννησο, για να εκμεταλλευθούν την "πρώιμη άνοιξη" αυτών των περιοχών μέσα στην "καρδιά του χειμώνα".
Η σταδιακή μετακίνησή τους προς τα βόρεια τους επιτρέπει να έχουν τα μελίσσια τους σε διαρκή ανθοφορία μέχρι ν' αρχίσουν αργά το καλοκαίρι οι μελιτοεκκρίσεις στα πευκοδάση. Μ' αυτό τον τρόπο περιορίζουν σημαντικά τις ανάγκες τροφοδότησης, πραγματοποιούν μεγάλες αποδόσεις κατά κυψέλη, έχουν όμως υψηλό κοστολόγιο μεταφορών μελισσιών και μετακινήσεων για παρακολούθηση και επιθεωρήσεις του μελισσοκομείου. ́Ένα σημείο όμως που δεν δίνουν την δέουσα προσοχή οι επαγγελματίες αυτοί μελισσοκόμοι, είναι η τακτική αντικατάσταση των βασιλισσών.

Η συνεχής ωοτοκία της βασίλισσας όλο το έτος περιορίζει τον χρόνο παραγωγικής ζωής των και η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο ή το αργότερο κάθε δύο χρόνια. Σημαντικό επίσης στοιχείο είναι η περιοχή που θα βρεθούν την περίοδο σμηνουργίας ή εποχή φυσικής αντικατάστασης των βασιλισσών από τα μελίσσια, στοιχείο που έχει να κάνει με τη διατήρηση της ράτσας των μελισσών.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

Ο μελισσοκόμος πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα χώρο, μελισσοκομική αποθήκη, υπόστεγο, ένα χώρο σε αγρόκτημα ακόμη και ένα υπόγειο χώρο πολυκατοικίας (για τους αστούς μελισσοκόμους), όπου θα αποθηκεύει το μελισσοκομικό υλικό που δεν χρησιμοποιεί στα μελίσσια του την δεδομένη στιγμή, αλλά και θα εργάζεται για την κατασκευή, επισκευή και συντήρησή του.

Ο Γενάρης για όλες τις περιοχές της χώρας μας είναι ο μήνας με την περισσότερη δουλειά στην αποθήκη.

Οι εργασίες αυτού του μήνα ξεκινούν από την αγορά των καινούργιων κυψελών και εφοδίων, την προετοιμασία τους που απαιτεί πολύ χρόνο, την επισκευή των κυψελών που έχουν υποστεί φθορές, την συρμάτωση πλαισίων. Οι εργασίες αυτές είναι βασικές και η σημασία τους θα φανεί την άνοιξη που έρχεται. Τότε που οι δουλειές με τα μελίσσια είναι αυξημένες και δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για επισκευή και συντήρηση του υλικού.
 • Οι καινούργιες κυψέλες απαιτούν σωστή προετοιμασία προτού τοποθετηθούν στα μελίσσια, αλλά και προσοχή κατά την αγορά τους. Είναι προτιμότερο να διαθέσουμε περισσότερα χρήματα στην αρχή αγοράζοντας καλοκατασκευασμένες κυψέλες, με πυθμένα "κόντρα πλακέ θαλάσσης", κινητή βάση, πόρτα εισόδου που θα κλείνει καλά και θα μπαίνει και βγαίνει εύκολα, εύχρηστους και ασφαλείς συνδετήρες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα "τακούνια" των κυψελών. Συνήθως τα τακούνια που διαθέτουν οι καινούργιες κυψέλες δεν είναι καρφωμένα, ούτε είναι από ανθεκτικό ξύλο. Επειδή η φθορά των κυψελών αρχίζει από τα τακούνια που βρίσκονται συνεχώς σχεδόν σε υγρό έδαφος, είναι πολύ σωστό να τα κατασκευάζουμε μόνοι μας από σκληρό ξύλο π.χ. ακακία, μουριά (σκαμνιά), καραγάτσι κλπ. Επειδή το κάρφωμα τους είναι δύσκολο, χρησιμοποιούμε 2 ξυλόβιδες ολόπασσες ώστε αν χρειασθεί να βγουν να μη καταστρέφεται η κυψέλη.
 • Για το συρμάτωμα των πλαισίων πρέπει απλώς να περνάμε τα σύρματα (η πιο χρονοβόρα εργασία) και να τα δένουμε όταν θα τα χρειασθούμε την άνοιξη, γιατί αν δεθούν τον χειμώνα το καλοκαίρι θα έχουν χαλαρώσει.
 • Επίσης τον Γενάρη, όσοι θα ασχοληθούν με την παραγωγή μελιού σε σεξιόν (μεληκηρίδια), πρέπει να ετοιμάσουν τα πλαίσια που υπολογίζουν ότι θα χρειασθούν. Το ανοιξιάτικο πεύκο είναι κοντά και είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για παραγωγή μελιού σε σεξιόν.
Πηγή: melinet.gr

ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ 
Δημήτρης Τσέλλιος Γεωπόνος Αναπληρωτής Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ
Διευθυντής Ινστιτούτου Μελισσοκομίας