Καταχωρίστε τώρα την αγγελία ή την προσφορά σας δωρεάν στο email: blogekypseli@gmail.com

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Ο δολοφόνος μύκητας Metarhizium anisopliae


Ο μύκητας Metarhizium anisopliae, όπως και άλλοι μύκητες, έχει χρησιμοποιηθεί ως βιολογικό μέσο για την καταπολέμηση της βαρρόα καθώς η εφαρμογή τέτοιων παθογόνων μπορεί να συγκεντρώσει σημαντικά πλεονεκτήματα. Δεν επιβαρύνουν με υπολείμματα φαρμάκων τα προϊόντα της μέλισσας, δρουν απευθείας μέσω του εξωσκελετού χωρίς να χρειάζεται να καταναλωθούν από τη βαρρόα, ενώ τα σκευάσματα σε μαζική παραγωγή δεν αναμένεται να έχουν μεγάλο κόστος παρασκευής.

Για το λόγο αυτό, έχουν διεξαχθεί έρευνες με στόχο πέρα από τη βαρρόα, διάφορους άλλους εχθρούς καλλιεργειών όπως για παράδειγμα τερμίτες, θρίπες κ.α. Σε σχετικά εργαστηριακά πειράματα, η θανάτωση του στόχου εξαρτάται από το μέγεθός του και τη σκληροποίηση του εξωσκελετού. Για την περίπτωση της βαρρόα απαιτούνται 3-5 ημέρες.
Οι σχετικές δοκιμές με σκευάσματα για μελισσοκομική χρήση σε κυψέλες, έδωσαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Διαπιστώθηκε αποτελεσματικότητα μετά τις 3-4 ημέρες από την εφαρμογή, αλλά και θετική επίδραση ακόμα και μετά από 42 ημέρες. Η αποτελεσματικότητα συγκρίθηκε με το εγκεκριμένο Apistan (δραστική ουσία tau-fluvalinate) και δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Σε αντίστοιχα πειράματα βρέθηκε πως για τη θανάτωση 50% των βαρρόα (LC50) απαιτούνται 3,8x105 κονίδια από τον μύκητα, ενώ για το 90% (LC90)  8x107 κονίδια.
Σε πειράματα στην Ολλανδία δοκιμάστηκαν σκευάσματα εμποτισμένα με το μύκητα που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά για διαφορετική από τη μελισσοκομική χρήση. Ο στόχος ήταν η αναζήτηση της δυνατότητας αξιοποίησης τέτοιων σκευασμάτων που κυκλοφορούν εναντίον εντόμων θερμοκηπίου ή εδάφους χωρίς να απαιτείται η εξειδικευμένη παρασκευή για μελισσοκομική χρήση. Διαπιστώθηκε όμως ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα ήταν αποτελεσματικό στους 30°C, στο μελίσσι όμως με τους 35°C δεν παρουσίαζε καμία ανάπτυξη και άρα δεν ήταν αποτελεσματικό εναντίον της βαρρόα.
Επομένως είναι ανάγκη να δοκιμαστούν σκευάσματα στα οποία ο μύκητας είναι θερμοάντοχος και αποτελεσματικός σε συνθήκες μελισσιού. Επίσης καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξει ο σωστός χρονισμός εφαρμογής των κονιδίων του μύκητα ώστε επαρκής αριθμός να έρθει σε επαφή με τη βαρρόα προκειμένου να τη θανατώσει. Σε ορισμένες συνθήκες μετά τη μία εφαρμογή, ο μύκητας θα μπορούσε να πολλαπλασιαστεί σε ορισμένες νεκρές βαρρόα παράγοντας εκ νέου μόλυσμα για να προσβάλλει κι άλλα ακάρεα. Σε σχετικές δοκιμές όμως τα επίπεδα προσβολής δεν αυξήθηκαν με το χρόνο χωρίς τις επαναλαμβανόμενες εφαρμογές του μύκητα. Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι η βαρρόα που βρίσκεται προφυλαγμένη στο σφραγισμένο γόνο, δε θανατώνεται, δημιουργεί την απαίτηση για πολλές επαναλήψεις εφαρμογής των σχετικών σκευασμάτων.
Έχει επίσης αναφερθεί τοξικότητα στις μέλισσες όταν χρησιμοποιήθηκε διάλυμα με κονίδια 1x108 ανά ml.
Για όλα τα παραπάνω η χρήση του μύκητα Metarhizium anisopliae δεν έχει βρει ευρεία χρήση, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κάτι τέτοιο στο μέλλον. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να διερευνηθούν περισσότερα θέματα αλλά και να εξεταστεί περαιτέρω η σταθερότητα παραμονής του μύκητα, η επίδραση σε μη στόχους οργανισμούς, σκευάσματα και μεθοδολογίες που θα κάνουν ευκολότερη την εφαρμογή, μείωση του χρόνου εφαρμογής και οικονομικότητα της μεθόδου.
Πηγή άρθρου: Προσωπική ερώτηση στο Εργαστηρίου Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου