Καταχωρίστε τώρα την αγγελία ή την προσφορά σας δωρεάν στο email: blogekypseli@gmail.com

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Εκτός επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου οι μελισσοκόμοι – τους «βάφτισαν» αγρότες


Αποκλείονται ουσιαστικά από την επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο οι μελισσοκόμοι της χώρας, με βάση τη σχετική ΚΥΑ των αρμόδιων υπουργείων, καθώς συμπεριλήφθηκαν στη φυτική παραγωγή!
Σύμφωνα με πληροφορίες του paseges.gr, οι μελισσοκόμοι έχουν ενταχθεί στην φυτική παραγωγή, με αποτέλεσμα, ουσιαστικά να μένουν εκτός της επιστροφής του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι πέρσι οι μελισσοκόμοι δεν δικαιούντο επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου.


Είναι ενδεικτικό πως συγκεκριμένος μελισσοκόμος που θεωρείται «μεγάλος» τηρουμένων των αναλογιών για τον κλάδο, έχοντας στην κατοχή του πάνω από 1.000 μελίσσια, μπαίνοντας στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ που λειτουργεί online διαπίστωσε ότι η συνολική (το 100%) επιστροφής δεν ξεπερνά τα 25 και κάτι... ψιλά ευρώ, ενώ όπως αναφερόταν στο σύστημα επειδή το 50% του ποσού (13 ευρώ περίπου) ήταν μικρό, δεν πιστώθηκε ο λογαριασμός του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες κι άλλες μελισσοκομικές «μονάδες» παραπλήσιου ή μικρότερου μεγέθους μένουν εκτός επιστροφής, ενώ γεννιούνται εύλογα ερωτήματα για το τί γίνεται με τους μικρότερους παραγωγούς, που αποτελούν και την πλειοψηφία.


Αλέξανδρος Μπίκας


Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τη γύρη στο μέλι


Μια πρόταση για την τροποποίηση της νομοθεσίας για το μέλι1 που αποσκοπεί να διασαφηνίσει την πραγματική φύση της γύρης σε συνέχεια μιας προδικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου2 εγκρίθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του ΠΟΕ, η πρόταση ορίζει τη γύρη ως φυσικό συστατικό του μελιού και όχι ως πρόσθετο.
Το Δικαστήριο βάσισε την ερμηνεία του στην οδηγία για το μέλι που χρονολογείται από το 2001 και χαρακτήρισε τη γύρη ως πρόσθετο συστατικό του μελιού με το επιχείρημα ότι η γύρη βρίσκεται στο μέλι κυρίως λόγω παρέμβασης του μελισσοκόμου. Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής αναγνωρίζει ότι η γύρη είναι φυσικό και όχι πρόσθετο συστατικό του μελιού· η γύρη φθάνει στην κυψέλη ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας των μελισσών και βρίσκεται στο μέλι ανεξάρτητα από το αν ο μελισσοκόμος παρεμβαίνει. Κατά συνέπεια, εφόσον η γύρη θεωρείται φυσικό συστατικό του μελιού, οι κανόνες της ΕΕ για την επισήμανση σύμφωνα με τους οποίους απαιτείται κατάλογος πρόσθετων συστατικών δεν εφαρμόζονται.

Η πρόταση της Επιτροπής δεν θα επηρεάσει το συμπέρασμα του Δικαστηρίου όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ στην γενετικώς τροποποιημένη γύρη σε τρόφιμα. Ειδικότερα δεν αλλοιώνει το συμπέρασμα του Δικαστηρίου ότι το μέλι που περιέχει γενετικώς τροποποιημένη γύρη μπορεί να διατίθεται στην αγορά μόνον εφόσον καλύπτεται από έγκριση σύμφωνα με τη νομοθεσία. Επιπροσθέτως, εφαρμόζονται οι κανόνες για την επισήμανση όσον αφορά τους ΓΤΟ στα τρόφιμα3. Η πρόταση αποσκοπεί επίσης να εναρμονίσει τις ισχύουσες εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής που προβλέπονται στην οδηγία 2001/110/ΕΚ για το μέλι με εκείνες που θεσπίστηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Η αγορά μελιού της ΕΕ σε αριθμούς

Η ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου το 13% της παγκόσμιας παραγωγής μελιού (200.000 τόνοι): Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (33.000 τόνοι), ακολουθούμενη από την Ιταλία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία (καθεμία από τις οποίες παράγει 22.000 τόνους περίπου) και την Πορτογαλία (21.000 τόνοι). Οι εισαγωγές μελιού της ΕΕ ανέρχονται σε 140.000 τόνους περίπου και αντιστοιχούν με το 40% της συνολικής κατανάλωσης της ΕΕ.

Το ιστορικό

Το ζήτημα προέκυψε στο πλαίσιο της προσφυγής ενός γερμανού μελισσοκόμου σχετικά με το νομικό καθεστώς του μελιού, όταν διαπιστώθηκε ότι το μέλι που παρήγε περιείχε γύρη από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON 810. Το γερμανικό δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την έκδοση προδικαστικής απόφασης.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του με την οποία θέσπισε ότι: α) η προηγούμενη αντίληψη του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ ήταν εσφαλμένη (η νομοθεσία αυτή ίσχυε πλήρως για την γενετικώς τροποποιημένη γύρη στο μέλι) και β) η γύρη στο μέλι πρέπει να θεωρείται πρόσθετο συστατικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση C-442/09 βλ.:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079en.pdf


1 :
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ για το μέλι.
2 :
Υπόθεση C-442/09, Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως), της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, (αίτηση του Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως - Karl Heinz Bablok κ.λπ. κατά Freistaat Bayern, ΕΕ C 311 της 22.10.2011, σ. 7. Τα εθνικά δικαστήρια κάθε χώρας της ΕΕ είναι αρμόδια να εξασφαλίζουν ότι η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται σωστά στη συγκεκριμένη χώρα. Για να μην προβαίνουν οι διάφορες χώρες της ΕΕ σε ερμηνεία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με διαφορετικούς τρόπους, υπάρχει η «διαδικασία έκδοσης προδικαστικής απόφασης» η οποία επιτρέπει σε ένα εθνικό δικαστήριο, σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την ερμηνεία ή το κύρος μιας πράξης ευρωπαϊκού δικαίου, να συμβουλευτεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η συμβουλή που παρέχει το Δικαστήριο ονομάζεται «προδικαστική απόφαση».
3 :
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η παρουσία υλικού που περιέχει, αποτελείται ή παράγεται από ΓΤΟ εγκεκριμένο για τρόφιμα πρέπει να αναφέρεται στην επισήμανση, εκτός αν αυτή η παρουσία δεν υπερβαίνει το 0,9% του κάθε πρόσθετου συστατικού.

Πηγή: paseges.gr


Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Σφραγισμένο δόντι (με κερί μέλισσας!) ηλικίας 6.500 ετών


Το αρχαιότερο δείγμα οδοντιατρικής στην Ευρώπη, ίσως και στον κόσμο, είναι πιθανό ότι αποτελεί η ανακάλυψη ενός δοντιού ηλικίας περίπου 6.500 ετών, το οποίο ήταν σφραγισμένο με κερί μέλισσας (μελισσοκέρι).
Οι ερευνητές, μ' επικεφαλής τον Φεντερίκο Μπερναντίνι και τον Κλαούντιο Τούνιζ του Διεθνούς Κέντρου Θεωρητικής Φυσικής Αμπντούς Σαλάμ στην Ιταλία, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "PLos ONE", μελέτησαν με νέες εξελιγμένες τεχνικές την απολιθωμένη γνάθο ενός ανθρώπου, που είχε βρεθεί σε ένα σπήλαιο κοντά στην Τεργέστη, στα ιταλο-σλοβενικά σύνορα, πριν από 100 περίπου χρόνια, αλλά έως τώρα είχε περάσει απαρατήρητη.
Όπως οι ερευνητές ανακάλυψαν με τη βοήθεια ακτίνων Χ, υπέρυθρου φασματοσκοπίου και ενός επιταχυντή ιόντων, ένας κυνόδοντας είχε μια κάθετη ρωγμή στην αδαμαντίνη του με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια κοιλότητα και να έχει εκτεθεί η οδοντίνη. Σε αυτήν την κοιλότητα και τη ρωγμή είχε έντεχνα τοποθετηθεί κερί μέλισσας, πιθανότατα για να απαλύνεται ο πόνος από το χαλασμένο δόντι, το οποίο ανήκε σε ένα άνδρα ηλικίας 24 έως 30 ετών.
Οι επιστήμονες δεν είναι απόλυτα σίγουροι αν το σφράγισμα έγινε πριν από το θάνατο του ατόμου (οπότε πρόκειται για μια πανάρχαια περίπτωση οδοντιατρικής παρέμβασης) ή αν έγινε μετά τον θάνατό του για άλλους λόγους, όπως για κάποιο μεταθανάτιο τελετουργικό. Οι Ιταλοί ερευνητές πιστεύουν πάντως την πρώτη εκδοχή.
Η σοβαρή βλάβη του δοντιού εκτιμάται ότι συνέβη επειδή οι νεολιθικοί άνθρωποι, χρησιμοποιούσαν τα δόντια τους όχι μόνο να για μασάνε τροφές, αλλά και για άλλες δραστηριότητες, π.χ. οι άνδρες για να μαλακώνουν τα δέρματα και να φτιάχνουν εργαλεία, ενώ οι γυναίκες για πλέξιμο.
Τα στοιχεία για την ύπαρξη προϊστορικής θεραπευτικής οδοντιατρικής είναι πολύ σπάνια και αβέβαια. Έχουν π.χ. βρεθεί -από τον αμερικανό Ντέηβιντ Φρέιερ του πανεπιστημίου του Κάνσας- στο Πακιστάν 11 ανθρώπινοι γομφίοι ηλικίας 7.500 έως 9.500 ετών που έχουν προσεκτικά στρογγυλεμένες κοιλότητες στο εσωτερικό τους, χωρίς όμως σφραγίσματα κι έτσι δεν είναι σίγουρο ότι αυτή η παρέμβαση στα δόντια είχε θεραπευτική σκοπιμότητα. Ακόμα, αβέβαιη θεωρείται η χρήση ενός τεχνητού δοντιού ηλικίας περίπου 5.500 ετών που ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο.
Ο Μπερναντίνι δήλωσε ότι «προς το παρόν δεν έχουμε ιδέα αν το εύρημα είναι μια μεμονωμένη περίπτωση ή αν παρόμοιες παρεμβάσεις ήσαν πολύ εξαπλωμένες στη Νεολιθική Ευρώπη». Σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος και οι συνεργάτες του σχεδιάζουν να μελετήσουν και άλλα απολιθωμένα δόντια της Νεολιθικής εποχής.
Η χρήση του κεριού της μέλισσας ως υλικού σφραγίσματος εξηγείται, επειδή λιώνει εύκολα και στη συνέχεια στερεοποιείται ξανά, όταν ψυχθεί σε συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου, όπως δήλωσε ο Στέφεν Μπάκλεϊ του βρετανικού πανεπιστημίου της Υόρκης, ο οποίος πρόσφατα ανακάλυψε ενδείξεις ότι ακόμα και οι Νεάντερταλ ασκούσαν κάποιου είδους οδοντιατρική φροντίδα, σύμφωνα με το "New Scientist".
Όπως επεσήμανε, το μελισσοκέρι μπορεί να περιέχει μέλι και πρόπολη, που και τα δύο έχουν αντιβακτηριακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι το κερί μέλισσας χρησιμοποιούσαν και οι αρχαίο Αιγύπτιοι για την μουμιοποίηση.
Link: Για την πρωτότυπη επιστημονική εργασία στη διεύθυνση:http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0044904 


Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Ολοι οι Μελισσοκομικοι Φορεις της Ελλαδας

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣΕΔΡΑ:ΛΑΡΙΣΑ
ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. 797/04 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΚΟΥΜΑ 4, ΛΑΡΙΣΑ ΤΚ:41222
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2410-533366 & 2410-549724 FAX:2410-549725
E-MAIL:omse@otenet.grinfo@omse.gr 


ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΕΔΡΑ: ΜΕΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ Ν. ΕΒΡΟΥ
ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:Κ.Μ. ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ 13, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΚ :68100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:25510-89977 FAX:25510-89979
E-MAIL:melithra@otenet.gr


ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΘΑΣΟΥ
ΕΔΡΑ: ΜΕΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ, ΤΚ: 64010
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 25930-58290
E-MAIL: melithas@gmail.com


ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΔΡΑ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΙΣ/ΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ,ΣΕΡΡΩΝ, ΔΡΑΜΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 26o χλμ. Εθν. Οδού Θεσ/κης- Πολύγυρου, Βασιλικά ΤΚ:57006
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:23960-23362 & 23318 FAX:23960-23372
E-MAIL:melissok@otenet.gr


ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΔΡΑ: ΜΕΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ - ΕΔΕΣΣΑ
ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ν.Α.ΦΛΩΡΙΝΑΣ,ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΓΡΕΒΕΝΩΝ,ΠΙΕΡΙΑΣ,ΠΕΛΛΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 42 - ΕΔΕΣΣΑ ΤΚ: 58200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 23810-24983 FAX: 23810-23550 
E-MAIL:meli9cha@otenet.gr


ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΕΔΡΑ: ΜΕΛΙΣ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ
ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΜΕΛ/ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΚ:63088
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 23750-20111 FAX:23750-20113
E-MAIL:meli_cha@otenet.gr


ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΕΔΡΑ: ΜΕΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,ΛΑΡΙΣΑΣ,ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 142, ΒΟΛΟΣ ΤΚ:38221
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:24210-32946 FAX:24210-32946
E-MAIL:mkthessalias@yahoo.com


ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΑΙΤ/ΝΙΑΣΕΔΡΑ: ΜΕΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 45, ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΚ:30100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26410-32604 FAX: 26410-32604
E-MAIL:melissynait@agr.forthnet.gr


ΠΑΣΕΓΕΣΕΔΡΑ: ΠΑΣΕΓΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ, ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26 & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ ΤΚ: 11526
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-7717296 FAX:210-7717296
E-MAIL: melisokomiko@paseges.gr 


ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΥΚΛΑΔΩΝΕΔΡΑ: ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ν.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΥΛΗΣ 4 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΚ:18531
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-4172108 FAX:210-4120125
E-MAIL:meli13@cha.forthnet.gr


ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΔΡΑ: ΜΕΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ,ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ,ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΙΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ 52, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΚ:34100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:22210-20507 FAX:22210-20507


ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΔΡΑ: ΜΕΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ν.Α. ΑΧΑΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ,ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΗ 16, ΠΑΤΡΑ ΤΚ:26335
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2610-277503 
E-MAIL:melissokomiko@pat.forthnet.gr


ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥΕΔΡΑ: ΜΕΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ν.Α.ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΚΑΖΟΥ 5, ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ: 22100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2710-243352 FAX:2710-243356
E-MAIL: melkpel@otenet.gr 

ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΕΔΡΑ: ΜΕΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ν.Α.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ & ΙΛΙΑΔΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΚ:71303
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2810-261563 FAX: 2810-261563
E-MAIL:melisyn@hol.gr


ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΕΔΡΑ: ΜΕΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ν.Α.ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΛΥΦΑΝΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΚ: 81100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22510-44824 FAX:22510-44824
E-MAIL:melissal@otenet.gr


ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΕΔΡΑ: ΜΕΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ " Ο ΘΥΜΑΡΙΤΗΣ "
ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΤΚ: 85200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22430-59059 FAX:22430-59059
E-MAIL:klimis1@gmail.gr
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦIΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ 
Τμήμα: Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 46 ΤΚ: 10438 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2102125769 Φαξ.: 2108225276 
Email: Ka6u024@minagric.grKa6u025@minagric.gr 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Σ.Ε.)ΚΟΥΜΑ 4, ΤΚ 41222 – ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2410 – 533366 & 549724 Φαξ: 2410 - 549725
E-mail: omse@otenet.grinfo@otenet.gr

ΠΑΣΕΓΕΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 16 ΤΚ 11526 – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Τηλ.: 210 - 775789 & 7783712

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΝ 10-12, ΤΚ 10436 – ΑΘΗΝΑ τηλ.:2396023362, 2396023318, Φαξ:2396023372 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ – ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΠΑΝΕΠ. ΘΥΡΙΔΑ 277, ΤΚ 54006 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τηλ.: 2310-472983 Φαξ.: 2310-471939

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ»26ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΤΚ 57006 – ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ: 23960 - 23362 & 23318

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 25 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15310 – ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210 6399366 Φαξ:210 6006995

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣΤΚ: 63200 - Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ Τηλ: 23730-91297 Φαξ: 23730-91676

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ (Μ.Α.Ι.Χ.)ΤΚ: 73100 – ΧΑΝΙΑ Τηλ: 28210 - 35000 Φαξ: 28210 - 35001

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΤΚ: 57006 – ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ Τηλ: 2310 - 461171

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣΒΙΟ.ΠΑ. ΧΑΝΙΩΝ Τηλ.: 28210 – 801501

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΜΕΛΙΟΥΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 69 ΤΚ 15231 – ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλ.: 210 – 5751896-8 Φαξ: 210 - 5717113


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Εργαστήριο ΜελισσοκομίαςΙερά Οδός 75  ΤΚ:11855 – Αθήνα Τηλ: 210 5294561 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- Εργαστήριο ΜελισσοκομίαςΤΚ:54006 – Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 472983

Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νόσων -Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΝεαπόλεως 25 ΤΚ: 15341 – Αγ. Παρασκευή. Τηλ: 210 6399366 και 6550947

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΛΙΟΥ Γενικό Χημείο του Κράτους Τσόχα 16, ΤΚ: 11521 – Αθήνα
Χημική Υπηρεσία, Τμήμα Γ΄ (Τηλ: 210 6479357)
Χημική Υπηρεσία, Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων ( Τηλ: 210 6479308-9) 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προιόντων (ΕΘΙΑΓΕ) 
Σοφ. Βενιζέλου 1, ΤΚ: 14123 – Λυκόβρυση Αττικής Τηλ: 210 2845940

Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων ΑθηνώνΝεαπόλεως 25 ΤΚ: 15341 – Αγ. Παρασκευή 
Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων, Τμήμα μελιού. (Τηλ: 210 6010903)
Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων, Τμήμα καταλοίπων. (Τηλ: 210 6013899)

Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης 
26ης Οκτωβρίου 66 ΤΚ:54627 – Θεσσαλονίκη (Τηλ: 2310 566050)

Κτηνιατρικό Εργαστήριο ΧανίωνΜάρκου Μπότσαρη 66 ΤΚ: 73136 - Χανιά (Τηλ: 28210 96189)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΑθηνώνΦειδιππίδου 31, Αμπελόκηποι (τηλ: 210.74.80.545 – 74.80.285) 

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΑιτωλοακαρνανίαςΑνδρέα Μεταξά και Δαμασκηνού, Μεσολόγγι, ΤΚ 30200 (τηλ: 26310-55547/55540)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΑργολίδαςΠαραλιακή Ναυπλίου-Νέας Κιου, ΤΚ 21100 (τηλ: 27523-60257)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΑρκαδίαςΔεληγιάννη 9, Τρίπολη, ΤΚ 22100 (τηλ: 2710-22.69.67)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΆρταςΦλέμιγκ 6, Άρτα, ΤΚ 47100 (τηλ: 26813-64465 Γραφείο Πρωτοκόλου)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης Δυτ. ΑττικήςΕρμού 90, Ελευσίνα, ΤΚ 19100 (τηλ: 210.55.48.904)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΑχαϊαςΠανεπιστημίου 171, Πάτρα, ΤΚ 26110 (τηλ: 2610-45.39.96)

Δ/νση Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Βοιωτίας                                                                                                                        Σοφοκλέους 15, ΤΚ 32100, Λιβαδειά(τηλ: 22610-86202, 52100, 29164)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΓρεβενώνΔιοικητήριο Γρεβενών, Τέρμα Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη, ΤΚ 51100(τηλ: 24623-53073)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΔράμαςΔιοικητήριο Δράμας, ΤΚ 66100 (τηλ: 25210-62201)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΔωδεκανήσουΓεωργίου Μαύρου 2-Κτίριο Ζέδυρος, Ρόδος, ΤΚ 85100 (τηλ: 22410-55912)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΕυβοίαςΧαϊνα 93, Χαλκίδα, ΤΚ 34100 (τηλ: 22213-53437)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΕυρυτανίαςΔιονυσίου Ζωγράφου 1, Καρπενήσι, ΤΚ 36100 (τηλ: 22370-80250)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΖακύνθουΔιοικητήριο, Ζάκυνθος, ΤΚ 29100 (τηλ: 26953-60312/60314)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΗλείαςΔιοικητήριο, Μανωλοπούλου 31, Πύργος, ΤΚ 27100 (τηλ: 26213-60102/60151)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΗμαθίαςΜητροπόλεως 44, Βέροια, ΤΚ 59100 (τηλ: 23313-50130)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΗρακλείουΈβανς 60, Ηράκλειο, ΤΚ 71201 (τηλ: 2810-30.92.10)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΘεσπρωτίαςΠαναγή Τσαλδάρη 18, Ηγουμενίτσα, ΤΚ 46100 (τηλ: 26650-99960)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΘεσσαλονίκηςΠαπαναστασίου 63, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54453 (τηλ: 2310-984196)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΙωαννίνωνΠλατεία Πύρρου 1, Ιωάννινα, ΤΚ 45221 (τηλ: 26510-87112)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΚαβάλαςΔιοικητήριο, Εθνικής Αντίστασης 20, Καβάλα, ΤΚ 65110 (τηλ: 2510-29.14.65)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΚαρδίτσαςΦειδίου 6, Καρδίτσα, ΤΚ 43100 (τηλ: 24410-40255)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΚαστοριάςΔιοικητήριο, Καστοριά (τηλ: 24673-50252- Μπέλος Αθανάσιος)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΚέρκυραςΙ. Θεοτόκη 9η παρ., Κέρκυρα, ΤΚ 49100 (τηλ: 26613-64700)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΚεφαλληνίαςΔιοικητήριο, Αργοστόλι, ΤΚ 28100 (τηλ: 26713-60571)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΚιλκίςΑνδρέα Παπανδρέου 3, Κιλκίς, ΤΚ 61100(τηλ: 23413-50131)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΚοζάνηςΔιοικητήριο, Κοζάνη, ΤΚ 50100 (τηλ: 24613-51430)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΚορινθίαςΚολιάτσου 36, Κόρινθος, ΤΚ 20100 (τηλ: 27410-81086)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΚυκλάδωνΣύρος (τηλ: 22810-82696)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΛακωνίαςΔιοικητήριο, 2ο χλμ Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γύθειου, Σπάρτη, ΤΚ 23100 (τηλ: 27310-93800-εσωτερικό 1105)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΛάρισαςΗρ. Πολυτεχνείου 169 & Κουτσούμπα, Λάρισα (τηλ: 2413 511213)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΛασιθίουΠολυτεχνείου 1, Αγ. Νικόλαος, ΤΚ 72100 (τηλ: 28413-40535)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΛέσβουΚαραντώνη 2, Μυτιλήνη, ΤΚ 81100 (τηλ: 22510-46664/46565)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΛευκάδαςΣτρ. Τσέπου 9, Λευκάδα, ΤΚ 31100 (τηλ: 26450-21736-κ. Σταύρακας Γ.)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΜαγνησίαςΔιοικητήριο, Βόλος, ΤΚ 38001 (τηλ: 24213-52401)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης Μεσσηνίας – ΤριφυλίαςΚυπαρισσία,ΤΚ 24500(τηλ: 27610-22530)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΜεσσηνίαςΔιοικητήριο, Καλαμάτα, ΤΚ 24100 (τηλ: 27210-44214 κ. Δημητρούλια)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΞάνθηςΔιοικητήριο, Ξάνθη (τηλ: 25413-50179,50191) tStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> < ![endif]–>

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΠειραιώςΔημοσθένους 1-3, Πειραιάς (τηλ: 213-1618529)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης Πέλλας – ΈδεσσαΔιοικητήριο, Έδεσσα, ΤΚ58200 (τηλ: 23810-37299-κ.Καλαϊτζίδου Κατερίνα)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης Πέλλας – ΓιαννιτσάΒενιζέλου 61, Γιαννιτσά (τηλ: 23820-26196)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης Πιερίας28ης Οκτωβρίου 40, ΤΚ 60100 (τηλ: 23513-51110)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΠρέβεζαςΠρέβεζας 28, Πρέβεζα (τηλ: 26820-27774)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΡεθύμνουΔημητράκη 17, Ρέθυμνο, ΤΚ 74100 (τηλ: 28310-20418-κ. Κασιωτάκης)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης Ροδόπης                                                                                                               Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, ΤΚ 69100 (τηλ: 25313-50407 κ. Ράπτης Δημήτριος)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης  Έβρου (Επαρχείο)                                                                                                                 Ραιδεστού 9, Ορεστιάδα, ΤΚ 68200 (τηλ: 25520-81713 κ. Βλασακούδη Λαμπρινή)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης Ροδόπης – ΈβρουΚωνσταντινουπόλεως 36, Αλεξανδρούπολη, ΤΚ 68100 (τηλ: 25513-57121 κ. Τσώνης Κωνσταντίνος)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΣάμουΝέο Διοικητήριο, Δερβενικίων κ Αλέξη Αλέξη 1,ΤΚ 83100, Σάμος (τηλ: 2273353427-κ. Σταματούλης)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΣερρώνΤέρμα Ομόνοιας, Σέρρες, ΤΚ 62125 (τηλ: 23213-55100, κ. Ραμνάλη- κ. Χατζήνας)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΤρικάλωνΒασιλείου Τσιτσάνη, Τρίκαλα, ΤΚ 42100 (τηλ: 2431351658/46305, κ. Βλιώρος)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΦθιώτιδαςΕλ. Βενιζέλου 1, Λαμία (τηλ: 22313-53141/53178, κ. Παφίλης Νικόλαος)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΦωκίδαςΓιδογιάννου 31, Άμφισσα, ΤΚ 33100 (τηλ: 2265350549 κ. Μιχαλάκης)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΧαλκιδικήςΠολύγυρος, ΤΚ 63100 (τηλ: 23713-51267, κ. Κούρα Αθανασία)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΧανίωνΑγυιά, Χανιά, ΤΚ 73005 (τηλ: 28213-46500/46544, κ. Παπαδάκης Κωστής)

Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης ΧίουΚοντογιάννη 6-8, Χίος, ΤΚ 82100 (τηλ: 22710-44269 κ. Λιαδής Κωνσταντίνος)

http://www.omse.gr