Καταχωρίστε τώρα την αγγελία ή την προσφορά σας δωρεάν στο email: blogekypseli@gmail.com

Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Απειλή για το ευρωπαϊκό μέλι το... made in China

Ιδιαίτερη απειλή για την ευρωπαϊκή παραγωγή μελιού και κατ’ επέκταση τους μελισσοκόμους συνιστά η Κίνα, καθώς οι εισαγωγές σε επίπεδο ΕΕ είναι αθρόες και οι τιμές εξαιρετικά χαμηλές. Πάντως, η παγκόσμια παραγωγή μελιού, παρουσιάζει αυξητική τάση, σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO, το 2010 αγγίζει τους 1.545 χιλ. τόνους.

Όπως αναφέρει στο paseges.gr η κα Φρειδερίκη Γκουλιαδίτη, από την πρόσφατη συνάντηση για το μέλι στις Βρυξέλλες, όπου συνεδρίασε η Ομάδα Εργασίας του τομέα της μελισσοκομίας, προέκυψαν σημαντικά στοιχεία αναφορικά με την κατάσταση και διαχείριση της αγοράς μελιού.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν, στην παγκόσμια παραγωγή  μελιού σταθερά πρώτη δύναμη αποτελεί η Κίνα (398.000 τόνοι)  δεύτερη η Ε.Ε. (204.000 τόνοι)  και τρίτη η Τουρκία (81.000 τόνοι), ενώ μεγάλες εισαγωγές μελιού στην Ε.Ε.  πραγματοποιούνται  από την Κίνα 57.000 τόνοι περίπου το 2011, σε χαμηλές τιμές (1,34 €/κιλό).
Ένα άλλο στοιχείο είναι και η μείωση των εισαγόμενων ποσοτήτων μελιού από την Αργεντινή, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελούσε την σημαντικότερη χώρα εισαγωγής για την Ε.Ε.

Το θέμα αυτό αναλύθηκε εκτενώς στη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την παρουσία στο μέλι γύρης από ΓΤΟ, ο Πρόεδρος της Ομάδας εργασίας παρουσίασε τη νέα πρόταση που συνέταξε η γραμματεία,  ως αποτέλεσμα συμβιβασμού,  της οποίας τα βασικά σημεία είναι:
-       Ανάλυση γενετικά τροποποιημένης γύρης: Oι μέθοδοι ανάλυσης πρέπει να είναι αξιόπιστες και  θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα μελισσοκομικά προϊόντα. Μόνο αναλύσεις από διαπιστευμένα εργαστήρια θα πρέπει να αναγνωρίζονται.
-       Καθιέρωση ενός ορίου τυχαίας παρουσίας κάτω από το οποίο δεν γίνεται καμία ενέργεια.
-       Σύσταση ενός ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης: προκειμένου να αξιολογήσει  την τυχαία παρουσία γενετικά τροποποιημένης γύρης στο περιβάλλον.
-       Περιοχές που υπόκεινται σε συστηματική ανάλυση:. Στις περιοχές αυτές οι αναλύσεις θα είναι αναγκαίες, αλλά δεν πρέπει να είναι εις βάρος του μελισσοκόμου.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προϊόντα όπως το μέλι και τα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν γύρη με γενετικά τροποποιημένο DNA και γενετικώς τροποποιημένες πρωτεΐνες αποτελούν[1] τρόφιμα που περιέχουν συστατικά παραγόμενα από ΓΤΟ και πρέπει να επισημαίνονται ως τέτοια. Ο χαρακτηρισμός αυτός ισχύει ανεξάρτητα από το αν η πρόσμειξη ήταν ηθελημένη ή τυχαία.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα συνεχίζει την πολιτική της απαγόρευσης της καλλιέργειας τροποποιημένων φυτών. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής κάθε  υβρίδιο αραβοσίτου με την τροποποίηση ΜΟΝ810, τίθεται αυτόματα εκτός καλλιέργειας.

Κοινή Αγροτική Πολιτική – πρόταση της Ομάδας για  απογραφή κυψελών

Κατά τη συνάντηση έγινε ενημέρωση στα μέλη σχετικά με την πρόταση που θα υποβληθεί στην Επιτροπή για την καταγραφή των κυψελών στα κράτη-μέλη.  Τονίστηκε ότι τα στατιστικά στοιχεία σε ό, τι αφορά την απογραφή  ποικίλλουν  σημαντικά μεταξύ των χωρών και μερικές φορές ακόμη και σε  περιοχές της ίδιας χώρας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα στατιστικά στοιχεία φαίνεται να είναι πολύ λεπτομερή  και σε άλλες  βασίζονται σε εκτιμήσεις.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η πρόταση για ετήσια απογραφή των κυψελών η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τον τρόπο δήλωσης των μελισσιών ο οποίος μπορεί να γίνει:
-       Από το μελισσοκόμο στην αρχή που είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα στήριξης της μελισσοκομίας ή σε άλλη αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος. Η δήλωση  θα περιλαμβάνει τον αριθμό των κυψελών και τη θέση τους κατά τη διάρκεια της διαχείμανσης.
-       Από την τοπική οργάνωση  μελισσοκομίας  στην οποία οι μελισσοκόμοι είναι μέλη. Η δήλωση θα περιλαμβάνει τον αριθμό των μελισσοκόμων,  τον συνολικό αριθμό των κυψελών  και  τη θέση  τους. 

Οι παρατηρήσεις της ομάδας, όπως ενημερώνει η κα Γκουλιαδίτη,  εστιάστηκαν κατά κύριο λόγο στην ανάγκη ύπαρξης ενός συστήματος  καταγραφής σε επίπεδο Ε.Ε., στο γεγονός ότι   οι μελισσοκόμοι δεν είναι όλοι μέλη συνεταιρισμών και στο  βέλτιστο χρόνο καταγραφής.
Σε ό, τι αφορά τα προγράμματα μελισσοκομίας ο Πρόεδρος τόνισε την ανάγκη να συμπεριλαμβάνονται τα επιλέξιμα μέτρα στο νέο κανονισμό. Σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις να εγκρίνει τα μελισσοκομικά προγράμματα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς.

Ο Νόμος σχετικά με την  υγεία των ζώων

Εκπρόσωπος από την Επιτροπή παρουσίασε  την πρόταση για το  Νόμο για την υγεία των ζώων , σχετικά, το εμπόριο, τις εισαγωγές ζώντων ζώων και προϊόντων τους,  τον έλεγχο των ασθενειών κ.α. Η τελική πρόταση αναμένεται να εγκριθεί  το 3ο Τρίμηνο  του 2012. Στόχος είναι η απλούστευση της υπάρχουσας νομοθεσίας και η υιοθέτηση μιας περισσότερο προληπτικής προσέγγισης για τον έλεγχο των ασθενειών.

Συμβουλευτική Επιτροπή για το μέλι

Κατάσταση σχετικά με την αγορά μελιού

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής παρουσίασε την κατάσταση στην αγορά μελιού.

Η παγκόσμια παραγωγή μελιού, παρουσιάζει αυξητική τάση,  σύμφωνα με τα στοιχεία του  FAO,  το 2010 αγγίζει τους  1.545 χιλ. τόνους.

Όσον αφορά  την παραγωγή μελιού στα  Κ.Μ. της Ε.Ε. για το έτος 2010 η Ισπανία, μακράν των άλλων χωρών έρχεται πρώτη (33.000 τόνοι) δεύτερη είναι η Ιταλία με (22.800 τόνοι), τρίτη η Ουγγαρία με (22.000 τόνοι) τέταρτη η Ρουμανία (21.500 τόνοι), πέμπτη η  Γαλλία (20.000 τόνοι), έκτη η Γερμανία (17.900 τόνοι) και  έβδομη Ελλάδα (15.600 τόνοι).

Οι εξαγωγές μελιού από την Ε.Ε. είναι πολύ μικρές αποτελούν το έτος 2010 μόλις το 3,3% των εξαγωγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρώτες έρχονται οι Ασιατικές χώρες με μερίδιο 43,6%  περίπου και ακολουθεί  η Νότια Αμερική με 25.5%

Κύριες χώρες εισαγωγής μελιού στην Ε.Ε είναι η Κίνα και η Αργεντινή.   Οι εισαγωγές από την Αργεντινή παρουσιάζονται μειωμένες τα τελευταία χρόνια ενώ αυξάνονται οι εισαγόμενες ποσότητες από την  Κίνα.   Τον  Δεκέμβριο  του 2011 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010 οι εισαγωγές μελιού στην Ε.Ε. από την Αργεντινή μειώθηκαν κατά 10 % περίπου ενώ από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 16%.  Γενικά το 2011 οι εισαγωγές μειώθηκαν (146.548 τόνοι)  σε σχέση με το 2010 (148.780 τόνοι).

Η  μέση τιμή εισαγωγής  μελιού στην Ε.Ε.  για το 2011 ήταν 2,08 €/κιλό. Η χαμηλότερη μέση τιμή (1,34 € /κιλό) σημειώνεται στις εισαγωγές από την Κίνα  και η υψηλότερη στις εισαγωγές από τη Νέα Ζηλανδία ( 7,55 €/κιλό). 

Η μέση τιμή εξαγωγής του μελιού από την  Ε.Ε. το 2011 ήταν 5,04 €/κιλό. Γενικότερα οι εξαγωγές αυξήθηκαν το 2011 σε σχέση με το 2010 κατά  10 % περίπου, ωστόσο υπάρχει έλλειμμα στο ισοζύγιο με το ποσοστό των εξαγωγών να παραμένει χαμηλό.

Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά προγράμματα μελισσοκομίας.

Ο Πρόεδρος της Ομάδας εργασίας ενημέρωσε την επιτροπή για την πρόταση της ομάδας σχετικά με την απογραφή του τομέα της μελισσοκομίας

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αναφέρθηκε  στη μελέτη αξιολόγησης των μελισσοκομικών προγραμμάτων η οποία θα ολοκληρωθεί  μέχρι το  τέλος του έτους.

Από την ομάδα των COPA – COGECA έγινε αναφορά στην πρόταση της Επιτροπής για τον Κανονισμό της ενιαίας ΚΟΑ και στην αφαίρεση των  6 επιλέξιμων  μέτρων, στη χρηματοδότηση και στο πρασίνισμα της ΚΑΠ, για το οποίο τονίστηκε ότι θα κατατεθεί από την ομάδα κατάλογος σημείων για διαβούλευση.

Η εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ  ανέφερε ότι  θα πρέπει να διατηρηθούν στον κανονισμό τα  6 επιλέξιμα μέτρα, καθότι αποτελούν ένα σταθερό πλαίσιο για την κατάρτιση των εθνικών προγραμμάτων. Επίσης τονίστηκε  ότι είναι απαραίτητο να αναφέρεται σαφώς ότι το πρόγραμμα εκπονείται σε στενή συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και τους συνεταιρισμούς   του μελισσοκομικού κλάδου.

Παρούσα κατάσταση σχετικά με την Ομάδα Εργασίας του Codex Alimentarius για τα  MRLs στα κτηνιατρικά φάρμακα
Από τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών  έγινε αναφορά στο έγγραφο συζήτησης της ομάδας εργασίας   του Codex Alimentarius για την καθιέρωση MRLs ή άλλα όρια στο μέλι.

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι τα με βάση το έγγραφο αυτό  θα καταλήξουμε σε υψηλά όρια και αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την Ε.Ε. καθώς δεν συνάδει με την εικόνα που  οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν για το μέλι.

Επιμέλεια: Αλέξανδρος ΜπίκαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου