Καταχωρίστε τώρα την αγγελία ή την προσφορά σας δωρεάν στο email: blogekypseli@gmail.com

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Μέχρι 5 Απριλίου 2012 γίνονται αιτήσεις για εκπαίδευση στη μελισσοκομία απεξαρτημένων ατόμων ή στη φάση της επανένταξης

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α.) - Εξειδικευμένο
Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω , βάσει της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2.3019/6.842/12-02-2012 Απόφασης Ένταξης του έργου «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ΕΚΚΕΕ 18 Ανω – Υπηρεσίες Κατάρτισης & Συμβουλευτικής σε Απεξαρτημένα ή υπό Απεξάρτηση άτομα» και της με αριθμ. 3/28-02-2012 (ΘΕΜΑ 104) Απόφαση Δ.Σ. – Ψ.Ν.Α. και στα   πλαίσια της υπ’ αριθμόν 45 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων- Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πρόκειται να υλοποιήσει το ακόλουθο επιδοτούμενο σχέδιο, με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 «Εκπαίδευση στη Μελισσοκομία» ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 400 (ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: 100 ώρες, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: 150 ώρες & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 150 ώρες).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ :ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 374, ΧΑΪΔΑΡΙ, Τ.Κ. 124.62, ΤΗΛ. : 2132054999
                                          
(Αιτήσεις θα υπάρχουν στο Πρωτόκολλο και στο Γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων του Ψ.Ν.Α.)
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Ψ.Ν.Α. στα τηλ. : 2132054155, 2132054248, 2132054257, 2132054148 και με το ΕΚΚΕΕ  της Μονάδας 

Απεξάρτησης 18 Ανω τηλ. : 2103622217.Πηγή: omse.gr 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου