Καταχωρίστε τώρα την αγγελία ή την προσφορά σας δωρεάν στο email: blogekypseli@gmail.com

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Το Μουσείο Μέλισσοκομίας και Φυσικής Ιστορίας της Μέλισσας

Η μοναδικότητα του Μουσείου οφείλεται στην σημασία της μέλισσας για τον άνθρωπο, αλλά και στην αγάπη και το μεράκι μερικών ανθρώπων για τη μέλισσα και το έργο της. Το Μουσείο προσφέρει γνώσεις και από την ιστορία, δηλαδή πώς η κοινωνία της μέλισσας επηρέασε και εξακολουθεί να επηρεάζει τον άνθρωπο.


Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Ξεκινούν μελέτες για τις χαμένες μέλισσες

3.750.000 ευρώ θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2013, συνεισφέροντας στην πραγματοποίηση μελετών επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Αυτό αναφέρει η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής και η συνεισφορά αυτή έχει ανώτατο όριο το 70 % για δαπάνες που αφορούν:
1. τη διεξαγωγή εργαστηριακών δοκιμών και
2. το προσωπικό που προορίζεται για:
τη διεξαγωγή δειγματοληψιών και
την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των μελισσώνων και των αποικιών μελισσών.
Όπως τονίζει η Ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) το 2009 υπέβαλε σχέδιο με θέμα την «Θνησιμότητα των μελισσών και επιτήρηση των μελισσών στην Ευρώπη», η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα επιτήρησης στην ΕΕ είναι, σε γενικές γραμμές, ισχνά και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία στο επίπεδο των κρατών μελών, καθώς και συγκρίσιμα στοιχεία στο επίπεδο της ΕΕ.
Οι κύριες ενέργειες που πρότεινε η Επιτροπή ήταν ο ορισμός ενός εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) για την υγεία των μελισσών, καθώς και η έναρξη μελετών επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών με τη στήριξη ως προς τις τεχνικές πτυχές από το ΕΑΕΕ και με τη συγχρηματοδότηση της Επιτροπής.
Προκειμένου να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα των στοιχείων σχετικά με την υγεία των μελισσών, κρίθηκε σκόπιμο να βοηθηθεί και να υποστηριχτεί η κατάρτιση ορισμένων μελετών επιτήρησης στα κράτη μέλη σχετικά με τις απώλειες μελισσών.
Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να υποβάλουν στην Επιτροπή τις μελέτες επιτήρησής τους με βάση το προαναφερθέν τεχνικό έγγραφο του ΕΑΕΕ για την υγεία των μελισσών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.
Είκοσι κράτη μέλη κατέθεσαν τις προτάσεις τους για τις μελέτες επιτήρησης. Οι προτάσεις αυτές υποβάλλονται σε τεχνική και οικονομική αξιολόγηση έτσι ώστε να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή τους με το τεχνικό έγγραφο «Βάση του σχεδίου επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες των αποικιών μελισσών». Αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, θα καθοριστούν το ποσοστό συγχρηματοδότησης, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 70 %, καθώς και το ύψος της επιμέρους συνεισφοράς προς κάθε κράτος μέλος με μετέπειτα απόφαση της Επιτροπής.
Οι μελέτες επιτήρησης πρέπει να περιλαμβάνουν ελέγχους των μελισσώνων κατά την περίοδο που προηγείται του χειμώνα και να ακολουθεί επίσκεψη ύστερα από την πάροδο του χειμώνα. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού προβλέπεται η πραγματοποίηση και άλλης επίσκεψης. Κατά συνέπεια, ανάλογα με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων των κρατών μελών, η πρώτη επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από τον χειμώνα του 2012, ενώ η δεύτερη το ακόλουθο έτος. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο η περίοδος εφαρμογής της παρούσας απόφασης να είναι από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως τις 30 Ιουνίου 2013
Πηγή: agroschannel.com


Μια μέλισσα καθαρίζει τα πόδια τη από τα κεριά

Ένα βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει ότι η μέλισσες καθαρίζουν μόνες τους των εαυτό τους.Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ροδόπης σε αποστολή στο… Μιλάνο


Δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εμπορία και διακίνηση εξαιρετικής ποιότητας μελιού και προϊόντων.


Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της Αθήνας σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μιλάνο και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Μιλάνο διοργάνωσε στις 2 – 4 Νοεμβρίου 2011 επιχειρηματική αποστολή με στόχο την προώθηση ελληνικών προϊόντων στην ιταλική αγορά.

Οι επιχειρηματικές συναντήσεις διεξήχθησαν στο Μιλάνο στην έδρα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Κορυφαίες ελληνικές παραγωγικές εταιρίες αποτελούσαν την ελληνική αποστολή. Συγκεκριμένα συμμετείχαν:

Ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ν. Ροδόπης, ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εμπορία και διακίνηση εξαιρετικής ποιότητας μελιού και προϊόντων με βάση το μέλι από το νομό της Ροδόπης.

Η εταιρία Hellenic Quality Food – HQF η οποία παράγει και διακινεί τα προϊόντα ζύμης ΚΑΝΑΚΙ και τα νωπά κοτόπουλα, τις κοτολιχουδιές και τα αλλαντικά από κοτόπουλο MIMIKOS.
H εταιρία Nutri Greece, η οποία εξειδικεύεται στο εμπόριο και διακίνηση ιδιαίτερων ποικιλιών μελιού απ’ όλη την Ελλάδα.
Η εταιρία 2SFOODS η οποία εξειδικεύεται στην εμπορία και διακίνηση ποιοτικών ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων.
Η εταιρία Systems Sunlight η οποία εξειδικεύεται στους τομείς αποθήκευσης και διάθεσης ενέργειας και είναι ο αποκλειστικός διανομέας καταναλωτικών μπαταριών Toshiba στην Ευρώπη.
Η εταιρία Φιλιανός, η οποία ασχολείται με την μελέτη, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη χυτοπρεσσαριστών προϊόντων καθώς και με κατασκευή εργαλειών παραγωγής (καλουπιών) και την χύτευση μη σιδηρούχων μετάλλων.
Η εταιρία Isomat η οποία αποτελεί σήμερα μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες χημικών δομικών και κονιαμάτων στην Ν.Α. Ευρώπη. Η εταιρία παράγει και διαθέτει δομικά χημικά προϊόντα και κονιάματα που χρησιμοποιούνται σε κάθε είδος οικοδομικής εργασίας.
Πηγή: http://thrakilive.blogspot.com/


Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Καινούργια προϊόντα για την καταπολέμηση της βαρρόα

Σίγουρα παρα πολύ μελισσοκομοι της χωράς μας δεν είναι πλήρως ικανοποιημένη με τα σκεύασμα που έχουμε. Για αυτόν τον λόγο έψαξα και βρήκα μερικά σκευάσματα που είναι ποιο αποτελεσματικά και μερικά από αυτά είναι και ποιο φτηνά όπως:


Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Η λειτουργιά της συσκευής Ζέντερ


Το σύστημα Jenter είναι μια μέθοδος που επιτρέπει στον μελισσοκόμο να παράγει μεγάλο αριθμό βασιλισσών με ασφάλεια και μεγάλο ποσοστό επιτυχίας.

Τι συνέβαινε πριν το σύστημα Jenter?
Στο παρελθόν οι μελισσοκόμοι συνήθιζαν να τοποθετούν τα αυγά της βασίλισσας στα κελιά με το χέρι, ακόμα και με ένα απλό "τσιμπηδάκι". Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προκαλείται βλάβη σε μεγάλο ποσοστό στο γόνο και έτσι να ανακόπτεται η ανάπτυξη του σε βασίλισσα.

1. Αλείφουμε με ένα πινέλο στο πλαστικό με τα εξάγωνα λιωμένο κερί.

2. Βγάζουμε το διάφραγμα βασίλισσας της συσκευής και τοποθετούμε τη zenter μεσ’ το πλαίσιο στο κέντρο της γονοφωλιας σε ένα δυνατό μελίσσι με καλή βασίλισσα.

3. την επόμενη μέρα κάνουμε έλεγχο για να δούνε αν έχουν χτίσει λίγο τα κελιά οι μέλισσες, αν ναι τότε βάζουμε το πλαστικό διάφραγμα βασίλισσας στην συσκευή. Βρίσκουμε την


βασίλισσα και την βάζουμε μέσα και κλείνουμε το καπάκι.

4. Την επόμενη μέρα κάνουμε έλεγχο για να δούμε αν έχει γεννήσει στα κελιά , εάν ναι τότε βγάζουμε πάλι την βασίλισσα αφαιρώντας το βασιλικό διάφραγμα.

5. σημειώνουμε την ημερομηνία γέννησης των αβγών π.χ 15/3 μετά από 3 ημέρες από την ημερομηνία γέννησης ορφανεύω ένα δυνατό μελίσσι δηλ. στις 17 αφήνω τον σφραγισμένο γόνο και ένα μόνο πλαίσιο με ανοικτό γόνο στο κέντρο της γονοφωλιας. Αφαιρώ το πάτωμα της κυψέλης και το αντικαθιστώ με σήτα αερισμού (κλεισμένες οι μέλισσες μέσα)και τροφοδοτώ με σιρόπι.Αυτό γίνετε για να καταλάβουν γρήγορα οι μέλισσες την απουσία της βασίλισσας.


6. Μετά από 18 ώρες αφού έχουν σπάσει τα αβγά πάμε πρώτα στο μελίσσι που έχουμε ορφανέψει αφαιρούμε τον ανοικτό γόνο κάνουμε έλεγχο για βασιλικά κελιά και τα καταστρέφουμε βάζουμε το πάτωμα κανονικά και αφήνουμε καινό το χώρο που αφαιρέσαμε το πλαίσιο του γόνου.

7. Πάμε στο μελίσσι που έχει τη zenter. Έχουμε πάρει ένα κομματάκι ύφασμα από το σπίτι και το έχουμε βρέξει λίγο (για υγρασία). Αφαιρούμε τις μέλισσες από πάνω και μπαίνουμε σε κάποιο χώρο που να μην αναστατώνουμε τα μελίσσια.(αυτοκίνητο, σπίτι…κ.τ.λ)

8. Βγάζουμε προσεκτικά το πίσω


πλαστικό από την zenter και αφαιρούμε ένα κελί με το σκουληκάκι του σκεπάζοντας τα υπόλοιπα. Το τοποθετούμε στο καφέ κελί προσεκτικά και αυτό στο κίτρινο και τώρα όλο μαζί στην θέση του στο πλαίσιο που έχουμε φτιάξει Κάνουμε την ίδια δουλειά μέχρι να γεμίσουμε όλα τα πλαίσια που έχουμε φτιάξει.

9. Πάμε στο ορφανό μελίσσι και τοποθετούμε το πλαίσιο στο χώρο που αφαιρέσαμε το άλλο(οι μέλισσες έχουν κάνει αλυσίδα στο διάστημα που αφαιρέσαμε το τελάρο με τον γόνο).

10. Την άλλη μέρα κάνουμε έλεγχο στο μελίσσι για να δούμε αν έχουν ξεκινήσει να τα αποδέχονται (πρέπει να έχουν αρχίσει να βάζουν κερί στα καφέ κουπάκια).Μετά από 8-9 ημέρες κάνουμε έλεγχο και αρχίζουμε να μοιράζουμε τα βασιλικά κελιά στα κυψελίδα σύζευξης. Δηλ. παίρνουμε το μεσαίο τελάρο από το κυψελίδιο σύζευξης,παίρνουμε και ένα κίτρινο κουπάκι το αφαιρούμε από το τελάρο απαλλάσσοντας το από τις μέλισσες (χωρίς τίναγμα)το τοποθετούμε στην μέση και κάτω ακριβώς από τον κηρηθροφορεα το ζουλάμε στην κηρήθρα μέχρι να μπει το μισό περίπου μέσα. Αν θέλουμε το δένουμε το κουπάκι με ένα σύρμα γύρω από τον κηρηθροφορεα και το βάζουμε στην μέση στο κυψελίδιο σύζευξης.Προσοχή δεν ανοίγουμε το κυψελίδιο σύζευξης αν δεν περάσουν 15-20 μέρες(μέχρι να αρχίσει να γεννά η νέα βασίλισσα) γιατί υπάρχει κίνδυνος να την κόψουν.